Frivillighed

Inddragelse, samskabelse og samarbejde med frivillige er kerneelementer i boligsocialt arbejde. Arbejdet med frivillighed handler dels om at benytte lokale kræfter som en ressource i arbejdet med at kapacitetsopbygge og styrke boligområdet, og dels om at styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer. At arbejde strategisk med frivillighed betyder blandt andet et skarpt fokus på formålet, egne kompetencer og roller, herunder rekruttering og frivilligledelse.

CFBU tilbyder rådgivning, oplæg og workshops om frivillighed og samarbejdet med frivillige. Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring. Tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.dk

Strategi for frivillighed

Hvis inddragelse af frivillige skal tjene mere end det formål at nå målsætninger i de (bolig)sociale indsatser, skal vi kigge på civilsamfundsarbejdet med andre øjne. Mangler I inspiration til at arbejde mere strategisk med jeres civilsamfundsindsats og frivillighed?

CFBU tilbyder at afholde workshoppen ’Strategi for frivillighed’ for jer og jeres samarbejdspartnere. Emnerne kan være rekruttering og ledelse af frivillige. På workshoppen arbejder vi med viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for arbejdet med frivillige beboere. Se et tidligere workshopsprogram her.

Kontakt Rikke Engly Mygind, hvis I er interesserede i en workshop.