Forankring af boligsociale indsatser

CFBU tilbyder workshops og sparring om, hvordan du kan arbejde med forankring af boligsociale indsatser i dit boligområde. Her på siden finder du også en guide med konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med forankring.

Ønsker du at høre nærmere, kan du kontakte chefkonsulent Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63.

 

Workshop: Forankringsstrategi

På workshoppen arbejdes der med forankring som en proces, der løbende kvalificerer indsatser og arbejdsmetoder, så de er i stand til at vedligeholde forandring efter en projektperiode.
Formålet er, at arbejde med forankringsstrategi som et værktøj til at afdække hvilke lokale boligsociale indsatser, der er relevante at forankre, til at analysere potentielle forankringsaktører og til at udarbejde en lokal forankringsplan.

Vi har ikke pt. planlagte workshops, men kontakt os gerne, hvis du/I er interesseret i workshoppen.

Brug for sparring?

Er du i tvivl om, hvordan du bedst kan arbejde med at forankre din indsats, hvilke fire faser der er vigtige i forankring eller hvordan du kan lave en forankringsplan, så tøv ikke med at ringe eller skrive. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail ligesom vi har mulighed for at komme ud til jer til en snak, holde et oplæg eller facilitere en workshop om emnet.  

Kontakt: Chefkonsulent Rikke Engly Mygind (rem@cfbu.dk), tlf. 30 29 76 63.

 

Forankring af sociale indsatser

Mange sociale indsatser er tidsbegrænsede. Derfor er der risiko for, at virkningsfulde aktiviteter og metoder må lukke og slukke, når projektperioden udløber. For at undgå dette er det helt centralt at arbejde bevidst og systematisk med forankring.

Forankring foregår ofte ikke kun i ét anker ved en enkelt aktør. Ofte vil der være behov for en netværksbaseret forankring, hvor flere aktører tager ejerskab og ansvar for indsatsen, fx via foreningsdannelse eller partnerskaber Det kan være udfordrende og kræver etablering af ejerskab, skarpe snitflader og et godt samarbejde mellem aktørerne.

Forankring af sociale indsatser handler om: At skabe ejerskab blandt de rette aktører (i og udenfor boligområdet, professionelle og civilsamfund) og herigennem styrke deres kompetencer og ressourcer til at videreføre og videreudvikle aktiviteter/metoder, så de kan fortsætte, udbredes og vedligeholde en bæredygtighed udvikling.

En forankringsstrategi er en overordnede strategi for, hvordan man vil arbejde med løbende at sikre ejerskab blandt de rette forankringsaktører. En forankringsstrategi består af fire faser. Læs om dem og find arbejdsredskaber herunder.


Redskaber til Forankringens fire faser

FASE 1: HVORFOR, HVAD OG HVILKE OPGAVER SKAL FORANKRES?

Beskriv hvorfor I vil forankre indsatsen, hvad det er, der skal forankres, og hvilke konkrete opgaver der ligger i den forankrede indsats.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 1 her.

FASE 2: KORTLÆG MULIGE FORANKRINGSAKTØRER

Kortlæg i denne fase jeres potentielle forankringsaktører i forhold til de forskellige opgavetyper i indsatsen. Kortlægningen kan give jer et solidt overblik over hvilke potentielle forankringsaktører I har, og hvad de kan bidrage med.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 2 her.

FASE 3: ANALYSE AF DE POTENTIELLE FORANKRINGSAKTØRER

I denne fase skal de potentielle forankringsaktører analyseres. Fire begreber er centrale for at identificere de rette forankringsaktører: Forståelse, mening, evne og vilje. Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 3 her.

FASE 4: FORANKRINGSPLANEN

I denne fase lægges en forankringsplan. Forankringsplanen er en plan for de opgaver, I skal gennemføre i forankringsprocessen. Opgaverne vil kredse om at kapacitetsopbygge de forankringsaktører, som I har udvalgt til forankringen.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 4  her.