Læring

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation kan både vise, hvad I laver, og hvor godt det virker. Men lige så vigtigt er det at bruge evaluering til at videreudvikle jeres aktiviteter.

CFBU tilbyder både sparring og workshops om hvordan I kan dokumentere og evaluere jeres indsatser. Har I brug for grundlæggende viden om evalueringsmetoder, dokumentation eller forandringsteori, så tilmeld jer vores workshops.

Har vi ikke en aktuel workshop, der passer til jer, eller har I en særlig evaluerings- eller dokumentationsudfordring I vil have sparring på, er I meget velkomne til at kontakte seniorkonsulent Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35.

Workshop: Forandringsteori

En forandringsteori hjælper med at målrette jeres indsatser og give klarhed over hvordan målet nås. At opstille en forandringsteori er derfor et godt fundament både i udviklingen og evalueringen af en aktivitet. På vores workshopforløb om forandringsteori får I erfaring med at opstille en forandringsteori og indblik i, hvordan forandringsteori kan bruges som aktivt redskab i evaluering og kommunikation af jeres aktiviteter.

Se kommende arrangementer

Workshop: Evaluering af aktiviteter

At have gennemtænkt sin evaluering fra A til Z er særlig vigtigt ved evaluering af mere komplekse målsætninger, der ikke blot kan registreres og tælles. På denne workshop sætter vi derfor fokus på design af evalueringer. På workshoppen præsenterer vi forskellige evalueringsmetoder og teknikker og fører jer igennem alle de overvejelser, der er relevante i et evalueringsdesign.

Se kommende arrangementer

Workshop: Dokumentation

Vi kan hjælpe med implementering af systematisk og ensartet dokumentation blandt de udførende medarbejdere. Vores workshop tager afsæt i CFBUs logbøger og projektoverbliksredskaber, men I lærer også hvordan I kan tilpasse logbøgerne til jeres behov.

Se kommende arrangementer

Brug for sparring?

Har I brug for råd og vejledning om evaluering eller dokumentation af jeres boligsociale aktiviteter, er I altid velkomne til at kontakte os i CFBU. Vi drøfter gerne en særlig evalueringsudfordring eller en evalueringsmetode med jer eller kommer med input til, hvordan I kan integrere evaluering og dokumentation i jeres daglige arbejde. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail eller vi kan komme ud til jer til en snak, holde oplæg eller facilitere en workshop.

Kontakt: Seniorkonsulent Helle Nielsen (hni@cfbu.dk), 25 79 50 35.

Logbøger: Et nyttigt redskab

Logbøger gør det nemmere at foretage en systematisk løbende registrering af jeres resultater. CFBU har udviklet tre forskellige logbøger, der hver især egner sig til registrering af forskellige resultater. Ofte vil det give mening at bringe to eller tre af logbøgerne i spil, hvis I vil registrere på alle jeres boligsociale aktiviteter i helhedsplanen.

Læs vejledningen og se eksemplet inden du går i gang med at anvende logbøgerne. Vejledning og eksempel findes i det første faneblad i hver logbog.

Logbog 1: daglige registreringer

Anvendes til boligsociale aktiviteter, der ønskes registreret dagligt eller flere gange ugentligt, hvor succeskriterierne er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter.
Hent logbog 1 her.

logbog 2: ugentlige registreringer

Anvendes til boligsociale aktiviteter, som I ønsker at registrere ugentligt, hvor succeskriterierne er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter.
Hent logbog 2 her.

logbog 3: registrering af den enkelte deltager

Anvendes til boligsociale aktiviteter, hvor I vil registrere resultater for den enkelte deltager.
Hent logbog 3 her.