Læring

Evaluering og dokumentation

CFBU tilbyder både sparring og workshops om evaluering og dokumentation. Derudover har vi også udviklet tre logbøger, der gør det nemmere at foretage en systematisk og løbende registrering af jeres resultater.

Ønsker du at høre nærmere eller at tilmelde dig den næste workshop, skal du skrive til seniorkonsulent Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35.

Workshop: Forandringsteori

Vi kan hjælpe med opstilling af jeres forandringsteori, og med hvordan den bliver et aktivt redskab hos jer. En forandringsteori hjælper med at målrette jeres indsatser og give klarhed over hvordan målet nås. Den kan dermed bruges som styringsredskab og til at kommunikere jeres aktiviteter til interessenter og beslutningstagere.

Se kommende arrangementer

Workshop: Evaluering af aktiviteter

Mange boligsociale helhedsplaner har bløde målsætninger for den forandring, deltagerne opnår. Med afsæt i jeres indsatser og succéskriterier tilbyder CFBU rådgivning og workshops om konkrete evalueringsmetoder og teknikker, der kan anvendes til at måle bløde målsætninger.

Se kommende arrangementer

Workshop: Dokumentation

Vi kan hjælpe med implementering af systematisk og ensartet dokumentation blandt de udførende medarbejdere. Vores rådgivning tager afsæt i CFBUs egne logbøger og projektoverbliksredskaber, men vi hjælper gerne med at skræddersy redskaber til jeres behov.

Se kommende arrangementer

Brug for sparring?

CFBU rådgiver alle aktører, der etablerer og driver områdefokuserede indsatser i udsatte boligområder. Det er typisk kommuner, boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer og politi, men det kan også være frivillige, NGO'er eller andre, der arbejder med udsatte boligområder. Du er altid velkommen til at kontakte CFBU om store og små boligsociale udfordringer. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail eller vi kan komme ud til jer til en snak, holde oplæg eller facilitere en workshop.

Kontakt: Helle Nielsen (hni@cfbu.dk), 25 79 50 35.

Det siger brugerne

"På dagen fik jeg en større sikkerhed i at bruge forandringsteori, og jeg fik fokus på, at det er en god idé at sætte den op for at skabe overblik mellem aktivitet og overordnede målsætninger. Nu er planen, at vi skal lave forandringsteori på de forskellige aktiviteter i helhedsplanen, og at alle medarbejdere skal være med. I stedet for at tage nogle løse snakke, vil jeg bruge den model CFBU kom med."

- Søren Christensen, Trekanten Holstebro 2016