Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation kan både vise, hvad I laver, og hvor godt det virker. Men lige så vigtigt er det at bruge evaluering til at videreudvikle jeres aktiviteter.

CFBU tilbyder både rådgivning, oplæg og lokale workshops om, hvordan I kan dokumentere og evaluere jeres indsatser. Skal I i gang med at arbejde mere med evaluering, dokumentation eller forandringsteori, eller har I en særlig evaluerings- eller dokumentationsudfordring I vil have sparring på, så er I meget velkomne til at kontakte Specialkonsulent Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35 eller hni@cfbu.dk.

Workshop: Forandringsteori

En forandringsteori hjælper med at målrette jeres indsatser og give klarhed over hvordan målet nås. At opstille en forandringsteori er derfor et godt fundament både i udviklingen og evalueringen af en aktivitet. Mangler I erfaring med at opstille en forandringsteori og/eller indblik i, hvordan forandringsteori kan bruges som aktivt redskab i evaluering og kommunikation af jeres aktiviteter, så tøv ikke med at kontakte os. Vi tilbyder både sparring, rådgivning og lokale workshops. Se et program for en tidligere afholdt workshop her.

Workshop: Evaluering af aktiviteter

At have gennemtænkt sin evaluering fra A til Z er særlig vigtigt ved evaluering af mere komplekse målsætninger, der ikke blot kan registreres og tælles. Mangler I viden eller inspiration til udarbejdelse af jeres evalueringsdesign eller til forskellige evalueringsmetoder og teknikker?

Kontakt os gerne, vi kan hjælpe jer igennem alle de overvejelser, der er relevante i et evalueringsdesign.

Workshop: Dokumentation

Vi kan hjælpe med implementering af systematisk og ensartet dokumentation blandt de udførende boligsociale medarbejdere. CFBU har udviklet logbøger, kortlægnings- og projektoverbliksredskaber, som kan tilpasses til jeres behov. Kontakt os gerne for sparring eller afholdelse af en workshop. Se program for tidligere afholdt workshop her.

Deltagerne siger

"Forandringsteori er et godt og brugbart redskab, som vi på to workshops fik tid til at prøve af på vores egne projekter. Det var en god idé med en læringsperiode mellem de to workshops, så vi kunne præsentere det for kollegaer og få arbejdet endnu mere med teorien."

- Louise Egeriis Møller, sekretariatsleder 

Logbøger: Et nyttigt redskab

Logbøger gør det nemmere at foretage en systematisk løbende registrering af jeres resultater. CFBU har udviklet tre forskellige logbøger, der hver især egner sig til registrering af forskellige resultater.

Guide til dokumentation

Har du brug for en introduktion til dokumentation med logbøger inden du går i gang, så læs vores guide: Dokumentation med logbøger. Du finder den her.

Det er en god idé, at nedskrive jeres beslutninger om hvordan I dokumenterer i en dokumentationsstrategi.
En skabelon til dokumentationsstrategi finder du her.

Alle logbøgerne har også en vejledning til, hvordan du bruger logbogen. Læs den inden du går i gang med at anvende logbøgerne. Vejledning og eksempel findes i det første faneblad i hver logbog.
Vær også opmærksom på reglerne om GDPR i forbindelse med registrering af persondata.

Logbog 1: daglige registreringer

Anvendes til boligsociale aktiviteter, der ønskes registreret dagligt eller flere gange ugentligt, hvor succeskriterierne er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter.
Hent logbog 1 her.

logbog 2: ugentlige registreringer

Anvendes til boligsociale aktiviteter, som I ønsker at registrere ugentligt, hvor succeskriterierne er knyttet til aktiviteten. Eksempelvis antal deltagere eller antal afholdte aktiviteter.
Hent logbog 2 her.

logbog 3: registrering af den enkelte deltager

Anvendes til boligsociale aktiviteter, hvor I vil registrere resultater for den enkelte deltager.
Hent logbog 3her.

hjælp til excel

Mangler du hjælp til, hvordan man laver en graf eller, hvordan man låser et ark op? Følgende er en guide til dig, som gerne vil blive bedre til at arbejde med Excel. Guiden består af en samling af YouTube-videoer, som nemt og præcist kan hjælpe dig til at blive bedre til at benytte programmet. Alle videoerne er på dansk.
Hent guiden her.


FREMDRIFTSSKABELONER: Overblik over jeres resultater

Med fremdriftsskabelonerne kan du præsentere jeres resultater på en let og overskuelig måde. Fx når du skal præsentere fremdriften for helhedsplanen for følgegrupper og bestyrelsen. Der er to forskellige fremdriftsskabeloner.

FREMDRIFTSSKABELONEN – AKTIVITETSMÅL

Fremdriftsskabelonen – Aktivitetsmål spiller direkte sammen med jeres logbøger, og kan bruges til at lave et samlet præsentation af resultaterne på jeres aktivitetsmål. Med et faneblad for hver delaftale kan I samle alle jeres resultater i et regneark. Hent skabelonen her.

FREMDRIFTSSKABELONEN – STRATEGISKE

Fremdriftsskabelonen – Strategiske mål giver overblik over helhedsplanens udvikling på målene i den strategiske samarbejdsaftale. I skemaet indføres resultater for hvert år, så det er muligt at følge udviklingen i hele helhedsplanens 4-årige periode. Hent skabelonen her.

 


EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

Boligsociale aktiviteter skal være både kvalitetsfulde og virkningsfulde. Derfor giver det god mening at evaluere på aktiviteterne, for at sikre at dette også er tilfældet. Evaluering kan også gøres os klogere på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Guide til evaluering

Til støtte for det lokale evalueringsarbejde af de boligsociale aktiviteter har vi udarbejdet en evalueringsguide.

Guiden er målrettet projektledere og projektmedarbejdere, som ikke har så stor erfaring med evaluering. Den giver en kort introduktion til evaluering, og guider igennem de vigtigste overvejelser i forbindelse med evaluereringen.
Guiden finder du her.

Som supplement til guiden findes et skema, du kan skrive dine overvejelser ind i undervejs.
Skemaet finder du her.


Kortlægning af deltagere

Hvem bruger egentlig vores beboerrådgivning? Dækker vores familieindsatser tilsammen alle de forskellige målgrupper, vi vil nå på indsatsområdet? Hvor stor en andel af de ledige med anden etnisk baggrund bruger vores tilbud om job og uddannelsesvejledning? Eller hvad er du nysgerrig på I jeres boligsociale indsats?

Med CFBU’s nye kortlægningsredskab kan du finde ud af hvilke beboergrupper, der benytter jeres aktiviteter, både som deltagere og frivillige. Hvad er deres alder og køn?  Er de enlige, hvilken afdeling bor de i, er de i arbejde, er de etnisk danske eller har de en anden baggrund?

Indtaster du data fra jeres KÅS-tal, kan du også se jeres resultater sammenholdt med de beboerstatistikken for området. Det kan gøre dig blive klogere på, om I når en stor eller lille andel af målgruppen med jeres aktiviteter. Resultatet kan du bruge til at vise omverdenen hvor bredt I når ud. Eller måske giver det anledning til overvejelser, om I skal ændre på jeres rekruttering eller tilbud. Når I bredt nok ud? Eller er det Tordenskjolds soldater der kommer igen i mange aktiviteter?

Kortlægningsværktøjet finder du her.

Inden du går i gang anbefaler vi at du læser guiden ”Kortlægning af deltagere i helhedsplanens aktiviteter” som du kan finde her.