Læring

Emner

CFBU har de seneste år opbygget en solid viden om hvad, der virker bedst i udsatte boligområder. Derfor tilbyder vi læringstilbud om bl.a. samarbejde, dokumentation, evaluering, implementering og gennemførelse af boligsociale indsatser. 

Nedenfor kan du se de emner, vi særligt har specialiseret os i, og hvor vi løbende tilbyder workshops eller andre arrangementer.

Kontakt Specialkonsulent Rikke Engly Mygind på tlf. 30 29 76 63 eller mail rem@cfbu.dk  for at høre nærmere.

Tværfagligt samarbejde

Sparring og workshops om tværfagligt samarbejde om boligsocialt arbejde i udsatte boligområder.

Læs mere

Evaluering & dokumentation

Workshops og individuel rådgivning om logbøger, forandringsteori og evaluering af bløde målsætninger.

Læs mere

Alle gik derfra med en oplevelse af, at det at registere ikke behøver at være så besværligt. Det har betydet, at vi i dag bruger logbøger aktivt og prioritere løbende at se på dem i fællesskab.

Familiemedarbejder Pernille Seeberg om logbøger i praksis 

Kriminalitetsforebyggelse

Workshops og sparring om kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder herunder aktiviteter, organsiering og samarbejde.

Læs mere

Forankring af indsatser

Workshops og sparring om forankringsstrategi, herunder udarbejdelse af en forankringsplan.

Læs mere

CFBU har hjulpet mig med sparring på nogle konkrete problemstillinger, som vi har på det kriminalpræventive område i Høje Taastrup. Jeg kan på det varmeste anbefale CFBU's rådgivning, der er engageret og kvalitetsorienteret.

Sarah Warny Berg om hjælp til kriminalpræventivt ungearbejde

Boligsociale aktiviteter

Sparring og workshops om boligsociale aktivteter. 

Læs mere

Bestyrelsesbetjening

Sparring og redskaber til betjeningen af helhedsplanernes bestyrelser.

Læs mere

Jeg havde brug for konkrete refleksioner og redskaber til at drøfte forankring af helhedsplanens styregruppe, og det fik jeg.

Annika Jensen om forankring af aktiviteter