Frivillighed

Inddragelse, samskabelse og samarbejde med frivillige er et af kerneelementerne i boligsocialt arbejde. Arbejdet med frivillighed handler dels om at benytte lokale kræfter som en ressource i arbejdet med at kapacitetsopbygge og styrke boligområdet, og at styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk og kompetencer. At arbejde strategisk med frivillighed betyder blandt andet et skarpt fokus på formålet, egen kompetencer og rolle samt rekruttering og frivilligledelse.

CFBU tilbyder sparring og workshops om frivillighed og samarbejdet med frivillige. Se vores aktuelle tilbud nedenfor eller kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring. Tlf. 30297663 eller rem@cfbu.dk

Workshop: Frivillighed

CFBU afholder løbende en workshop ”Strategi for frivillighed”. På workshoppen arbejder vi med viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for arbejdet med frivillige beboere. Hvis inddragelse af frivillige skal tjene mere end det formål at nå målsætninger i de (bolig)sociale indsatser, skal vi kigge på civilsamfundsarbejdet med andre øjne.
På workshoppen skaber vi et rum for refleksion over formålet med jeres frivillige arbejde. Hvem er pt. inddraget, hvem vil I gerne rekruttere og hvordan får I rekrutteret strategisk. På workshoppen kommer vi også omkring emner som ledelse og koordinering af frivillige, og I får inspiration til forankring af civilsamfundsarbejdet, herunder hvilke aktører det kunne være relevante at samarbejde med.

Vi har ikke pt. planlagte workshops, men kontakt os gerne, hvis du/I er interesseret i workshoppen.

 

Brug for sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte CFBU hvis du har brug for sparring på en idé, en udfordring eller har et konkret spørgsmål om frivillighed og civilsamfundsarbejde i udsatte boligområder. Vi tilbyder også at komme ud og holde oplæg om civilsamfundsarbejdet i udsatte boligområder på større eller mindre arrangementer.

CFBU's sparring og oplæg er gratis.

Kontakt: Chefkonsulent Rikke Engly Mygind (rem@cfbu.dk), tlf. 30 29 76 63.