Læring

Konkrete værktøjer

Hvem? Maria Ladegaard-Pedersen, Sekretariatschef, Det boligsociale team, Varde

Hvornår? November 2017

Hvad? Deltager på Workshop om logbøger

”Præsentationen af nogle helt konkrete værktøjer koblet med, at man havde tid til at arbejde med at tilpasse dem på sin egen case var rigtig godt. Jeg fik også meget ud af CFBUs sparring ift. hvordan jeg udvikler de mest brugbare logbøger til dokumentation af min indsats. Jeg kom hjem med nogle næsten færdige redskaber, jeg kunne bringe i anvendelse”.

Tiden blev brugt optimalt - kan virkelig anbefales

Hvem? Mia Buthler

Hvornår? Juni 2018

Hvad? Deltager på workshop om forandringsteori

”Workshoppen gav en klar og tydelig introduktion til elementerne i forandringsteori, konkrete og brugbare redskaber til både opstilling og indhold, samt gode diskussioner på tværs af deltagernes erfaringer. Tiden blev brugt optimalt - flere korte oplæg efterfulgt af hands-on, så vi alle havde et produkt med hjem. Kan virkelig anbefales.”

Engageret og kvalitetsorienteret

Hvem? Sarah Warny Berg.

Hvor og hvornår? Høje Taastrup oktober 2017

Hvad? kriminalpræventivt ungearbejde

”CFBU har hjulpet mig med sparring på nogle konkrete problemstillinger, vi har på det kriminalpræventive område i Høje Taastrup Kommune. De tog sig tid til at forstå vores specifikke problematikker, og jeg har oplevet deres vurderinger som yderst relevante og meget hjælpsomme ift. at hjælpe os på vej videre. Jeg kan på det varmeste anbefale CFBU’s rådgivning, der er engageret og kvalitetsorienteret."

Styrket brug af logbøger

Hvem? Ditte Brøgger Løjborg, Konst. afdelingsleder i Rosenkildegården/Basen, Slagelse

Hvornår? Maj 2018

Hvad? Deltager på workshop om logbøger

”Workshoppen har styrket vores brug af logbøger. I den tid der var afsat til arbejdet med logbøgerne fik vi gjort vores skarpere så brugen af den, når vi kommer hjem, vil stige. Oplæggene på workshoppen var gode, de tog udgangspunkt i den virkelighed vi sad i, og det har hjulpet os, så vi kan få videreformidlet det, vi dokumenterer”.

En rigtig god oplevelse af noget, mange synes er dødkedeligt

Hvem? Pernille Seeberg, Familiemedarbejder i "Fællesskaberne - den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen"

Hvor og hvornår? Sjælør maj 2017

Hvad? Logbøger i praksis

"Vores forventning var at få noget helt konkret, der kunne gøre os bedre til at dokumentere vores indsatser. Og så ville vi gerne have en dialog om, hvordan vi dokumenterer, og hvad vi vil bruge det til. Det var lige netop det, vi fik.

Det var især godt, at der blev sat tid af til at snakke om, hvornår det giver mening for os at dokumentere. Jeg fik rigtig meget ud af at høre, hvordan mine kolleger tænker om dokumentation. Vi blev klar over, at vi har et forskelligt syn på det at registrere, og hvad vi kan med det. Introduktionen til logbøgerne var dejligt konkret og vi fik gode tips og hjælp til at tilpasse dem til vores behov.

Alle gik derfra med oplevelse af, at det at registrere ikke behøver at være så besværligt. Det har betydet, at vi i dag bruger logbøgerne aktivt og prioriterer løbende at se på dem i fællesskab. Jeg tror også, at det kan føre til, at vi laver justeringer i de enkelte projekter, som vi måske ellers ikke ville have været opmærksomme på.

Alt i alt var det en rigtig god oplevelse af noget, mange synes er dødkedeligt!"

Forventningerne blev til fulde indfriet

Hvem? Christine Wilhelmsen, projektleder af Den boligsociale helhedsplan, Boligselskabet Sjælland

Hvor og hvornår? Roskilde Juni 2017

Hvad? Redskaber til arbejdet med evaluering og dokumentation

"Vores forventning var at få nogle konkrete redskaber til arbejdet med evaluering og dokumentation, eller at få redskaber frisket op og tænkt ind i, hvordan vi kan bruge dem i hverdagen.

Forventningerne blev til fulde indfriet. Vi var højt oppe og flyve og helt nede i det konkrete med at dokumentere, og der blev både gjort plads til at tale om, hvorfor og hvad der skal dokumenteres, og helt konkret om hvordan i hverdagen.

CFBU brugte inden dagen god tid på at sætte sig ind i vores behov, og havde så strikket et program sammen, der ramte lige ind i præcist det, vi havde brug for.

De boligsociale medarbejdere kan nu meget bedre se, hvordan dokumentationen kan bruges som et styringsværktøj, og vi har efterfølgende prioriteret at sætte tid af til arbejde videre med både dokumentation og forandringsteori. En gang om måneden har vi fast dokumentation på dagsordenen, så vi får fulgt op på, om alle får dokumenteret, og kan støtte hinanden i det. Og så bruger vi den løbende dokumentation som værktøj til drøftelse af, om aktiviteterne fungerer som forventet. Vi har samtidig planlagt nogle dage, hvor vi gennemgår alle aktiviteter med forandringsteorier og laver milepælsplaner på baggrund af dagen.

Jeg kan varmt anbefale andre helhedsplaner at tage imod CFBU’s tilbud om rådgivning."

rådgivningen var konkret og meget visuel

Hvem? Annika Jensen, Boligsocial koordinator

Hvor og hvornår? Maribo Helhedsplan, november 2016

Hvad? Forankring af aktiviteter og samarbejdsproblemer i styregruppen

"Jeg havde brug for konkrete refleksioner og redskaber til at drøfte forankring i helhedsplanens styregruppe og det fik jeg. Jeg var glad for, at rådgivningen var konkret og meget visuel. De figurer, som CFBU brugte, kunne jeg tage med mig og bruge direkte i styregruppen.

Ofte har drøftelserne om, hvilke aktiviteter vi skal videreføre, og hvilke, der skal stoppes, været svære, fordi der er så mange følelser involveret. Med det visuelle redskab, CFBU gav mig, blev det muligt at tage beslutninger, hvor styregruppen kom hele vejen rundt og ikke hang fast i det følelsesmæssige og personlige"

CFBU var meget hurtige til at gøre det konkret

Hvem? Maya Louise Koch, Boligsocial Kommunikations- og netværkskoordinator AKB Taastrupgaard

Hvor og hvornår? Taatrupgaard, Oktober 2016

Hvad? Rekruttering af netværkskoordinatorer (dvs beboere der orienterer andre beboere om lokale aktiviteter primært under helhedsplanen)

"Jeg havde forventet en teoretisk snak omkring Connectors og det fik vi også, men CFBU var meget hurtige til at gøre det konkret og lave handleplan, så vi nåede frem til hvilke typer af beboer-connectors, der skulle rekrutteres til de forskellige typer af aktiviteter."

meget bedre end at holde et langt powerpoint-oplæg med en masse fine ord

Hvem? Mette Østerberg, Sekretariatsleder

Hvor og hvornår? Domea Svendborg, oktober 2016

Hvad? Rekruttering af netværkskoordinatorer (dvs. beboere, der orienterer andre beboere om lokale aktiviteter primært under helhedsplanen)  

"Jeg havde en forventning om at CFBU ville holde en meget konkret præsentation for medarbejderne og det gjorde de også. Det var rart at have workshop-tilgangen, så medarbejderne kunne mærke, hvordan det var at bruge skemaerne og få det lidt ind under huden. Det er meget bedre end at holde et langt powerpoint-oplæg med en masse fine ord."

"Fremadrettet vil vi arbejde meget mere systematisk med evaluering og dokumentation. Når vi nu har fået lavet logbøgerne, bliver det nemt at koble evalueringen på"

jeg fik større sikkerhed i at bruge forandringsteori

Hvem? Søren Christensen, projektleder ved helhedsplanen.

Hvor og hvornår? Trekanten Holstebro, oktober 2016

Hvad? Forandringsteori og rådgivning om samarbejde med kommunen  

”Fedt, at der kommer en udefra, der har fokus på ens projekt, så man kan hæve sig over den praktiske hverdag og lige få lov til at fundere over tingene."

"På dagen fik jeg en større sikkerhed i at bruge forandringsteori, og jeg fik fokus på, at det er en god idé at sætte den op for at skabe overblik mellem aktivitet og overordnede målsætninger. Nu er planen, at vi skal lave forandringsteori på de forskellige aktiviteter i helhedsplanen, og at alle medarbejdere skal være med. I stedet for at tage nogle løse snakke, vil jeg bruge den model CFBU kom med."