Beskæftigelse og uddannelse

CFBU tilbyder sparring om, hvordan du kan arbejde med beskæftigelse og uddannelse i jeres boligområde. Emnerne spænder fra konkrete boligsociale aktiviteter til strategisk koordinering og samarbejde med kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsatser.

Ønsker du at høre nærmere eller få konkret sparring, kan du kontakte chefkonsulent Mette Fabricius Madsen, tlf. 30 24 58 18. 

Tematilbud: Jobskabelse i renovering

Få rådgivning og inspiration til, hvordan renovering af almene boliger kan skabe jobs for ledige beboere. Bygherrer, entreprenører, jobcentre og boligsociale indsatser har med stort engagement samarbejdet om at tage et socialt ansvar. Indsatser for social beskæftigelse har fået mere end 300 ledige ud på byggepladserne i almene boligområder.


CFBU tilbydersparring, rådgivning og lokale workshops, hvor du kan høre mere om disse partnerskaber og få inspiration til, hvad der konkret skal til for, at renoveringer bliver en løftestang for lokale beboere.

 

Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Denne rapport er en midtvejsevaluering af puljen ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’. Formålet med puljen er at skabe en målrettet indsats, der bringer arbejdsløse beboere i udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.


Midtvejsevalueringen er skrevet til beslutningstagere og ledere, der arbejder med udvikling og implementering af beskæftigelsesindsatser for udsatte ledige. Herunder ledere i jobcentre, sekretariatsledere i boligsociale helhedsplaner samt andre aktører, der skal hjælpe ledige i udsatte boligområder i beskæftigelse.

Læs midtvejsevalueringen her.

Brug for sparring?

CFBU rådgiver alle aktører, der etablerer og driver områdefokuserede indsatser i udsatte boligområder. Det er typisk kommuner, boligsociale helhedsplaner og boligorganisationer, men det kan også være frivillige, NGO'er eller andre, der ønsker at hjælpe udsatte ledige og unge uden uddannelse i gang med job og uddannelse.
Du er altid velkommen til at kontakte CFBU, hvis du har brug for sparring omkring beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for udsatte ledige og unge, som ikke er i gang med uddannelse og job. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail eller vi kan komme ud og holde oplæg eller facilitere en workshop om emnet.

Kontakt: Mette Fabiricius Madsen mfm@cfbu.dk, tlf. 30 24 58 18.