Workshopforløb om tværorganisatorisk samarbejde

CFBU tilbyder et 2-dages workshopforløb med fokus på at fremme og vedligeholde et velfungerende tværorganisatorisk samarbejde mellem helhedsplanen og jeres kommunale samarbejdsaktører. På forløbet sætter vi fokus på hvordan I selv kan igangsætte en proces, der kan fremme samarbejdet med kommunale aktører.

På workshopdagene præsenterer vi jer for relevant samarbejdslitteratur og forskellige redskaber, som vi i fællesskab relaterer til jeres lokale samarbejde med kommunen om boligsociale aktiviteter. I vil i perioden mellem workshopdagene have mulighed for at afprøve de konkrete redskaber.

Udbytte

  • Viden og refleksioner om arbejdet med tværorganisatorisk samarbejde, herunder tillid, målsætninger og forandringsledelse.
  • Refleksioner og redskaber til indsigt i det boligsociale bidrag i samarbejdet
  • Redskaber til analyse og forståelse af samarbejdspartens rammer og betingelser
  • Sparring fra CFBU og andre helhedsplaner ift. at afprøve/implementere redskaber og viden i jeres lokale kontekst

Målgruppe

Workshopforløbet er for helhedsplanens leder og medarbejdere. Vi opfordrer til, at I deltager mindst to personer fra hver helhedsplan, da det er vores erfaring at hverdagsimplementering af redskaber og refleksioner bedst sker, når flere fra samme arbejdsplads kan hjælpes om at bære det hjem i den lokale kontekst.

Forberedelse
I skal medbringe jeres egen case, som I vil komme til at arbejde med på de to workshopdage. I bedes sende en kort beskrivelse af jeres case til os ifm. tilmelding til workshoppen.

Tid og sted

Workshopdagene afholdes tirsdag den 3. december 2019 og mandag den 3. februar 2020.

Begge dage afholdes i CFBU's lokaler på Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre fra kl. 10.00-16.00

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse er gratis.

Send din tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere. Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål til workshopforløbet kan rettes til chefkonsulent Rikke Engly Mygind, rem@cfbu.dk.

Hent program