CFBU tilbyder en workshop, hvor I får viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for jeres arbejde med frivillige beboere. Vi skaber et rum, hvor I kan arbejde med, hvad formålet med jeres frivillige arbejde er, hvem I pt. har inddraget, hvem I gerne vil rekruttere og hvordan I får rekrutteret. På dagen får I også viden om, hvordan I bedst leder og koordinerer de frivillige, og I får inspiration til drøftelser af hvilke aktører (fx kommune eller NGO), det kunne være relevante at samarbejde med.

Sæt kryds i kalenderen hvis det har interesse. Invitation og program kommer senere.