Workshop om frivilligstrategi

CFBU inviterer helhedsplaner, kommuner og NGO’er til en workshop om frivilligstrategi i udsatte boligområder. Med udgangspunkt i jeres lokale cases arbejder vi med, hvordan I kan arbejde systematisk og bevidst med at inddrage beboere med forskellige ressourcer i frivillige indsatser, samt hvilke elementer, der er væsentlige i en frivilligstrategi i udsatte boligområder.

På workshoppen får I viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for jeres arbejde med frivillige ressourcestærke og -svage beboere i udsatte boligområder.

Workshoppen tager afsæt i, hvordan frivillighed og arbejdet med frivillige har udviklet sig i Danmark og i udsatte boligområder. På baggrund af vidensbaserede og praksisorienterede oplæg og øvelser, vil I, med udgangspunkt i jeres egne cases, arbejde med frivilligstrategi – på frivillighedens præmisser.

Udbytte

  • I får viden om - og redskaber til, hvordan I kan arbejde strategisk med frivillighed i udsatte boligområder.
  • Et skarpt fokus på formålet med at arbejde med frivillige, nødvendige kompetencer og roller.
  • Inspiration til bevidst rekruttering og involvering af beboergrupper.
  • Viden om forankring – og hvordan samarbejde på tværs af helhedsplaner, kommuner og NGO’er kan tilbyde nogle særlige metoder og tilgange hertil.
  • Sparring på konkrete udfordringer og løsninger med andre deltagere og konsulenter fra CFBU.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til helhedsplaner, kommuner og NGO’er, der arbejder med frivillighed i udsatte boligområder.

Forberedelse
Inden workshoppen skal I udvælge en case, som I vil arbejde med på dagen. Det kan være en frivillig-indsats, som allerede er i gang eller som I er ved at udvikle, eller casen kan være et udsat boligområde, hvor I gerne vil begynde at arbejde strategisk med frivillighed.

I bedes sende os en kort beskrivelse af casen senest en uge inden workshoppen. Vi anbefaler, at I på workshoppen arbejder sammen i grupper af to-tre personer om hver case. Hvis I kommer flere end tre fra samme sted, kan I med fordel medbringe to cases.

Tid og sted

Workshoppen afholdes onsdag den 28. august fra kl. 10.00-15.30.

Adresse: Globus1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse er gratis.

Send din tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med workshopnummer samt navn og e-mail på alle deltagere. Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål til workshoppen kan rettes til Rikke Engly Mygind, rem@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation