FAMILIEINDSATSER I SAMARBEJDE

Er I et boligsocialt tilbud og et lokalt dagtilbud eller sundhedspleje, som gerne vil udvikle et nyt eller eksisterende tilbud til sårbare småbørnsfamilier i et udsat boligområde? Så er dette workshopforløb måske noget for jer.

I forløbet deltager både den boligsociale medarbejder og relevante samarbejdspartnere i dagtilbud eller sundhedsplejen. Vi sætter rammerne, men det er jer, der skal udfylde dem og sikre at jeres læring bliver brugt i praksis. I vil få mulighed for at arbejde med en indsats, som I ser et behov for at udvikle i jeres boligområde, samt inspiration til at styrke jeres samarbejde.

UDBYTTE

  • Fælles viden, problemforståelse og platform.
  • Erfaringsudveksling med andre som arbejder med samme målgruppe.
  • Viden om de udfordringer som karakteriserer sårbare småbørnsfamilier i udsatte boligområder og velfærdsinstitutioners arbejde med disse.
  • Redskaber til at styrke jeres tværorganisatoriske samarbejde.

Målgruppe

Workshopforløbet er for ledere og medarbejdere i boligsociale indsatser, kommunale dagtilbud og sundhedsplejen, der ønsker at udvikle eller opstarte et samarbejde om tidlig indsats for sårbare familier. 

  • I har eller ønsker at udvikle en tidlig indsats målrettet sårbare småbørnsfamilier (0-6 år).
  • I har (aftale om) et samarbejde med deltagelse af både den boligsociale helhedsplan og lokale dagtilbud, sundhedsplejen eller lignende i området.
  • Ledelsen – både den boligsociale og kommunale – ser vigtigheden i at afsætte ressourcer til workshopforløbet og implementering af det udviklede i praksis.

Tid og sted

Workshopforløbet afholdes torsdag den 20. august, onsdag den 16. september og fredag den 23. oktober.

I mellem de tre workshopdage skal I afsætte tid til at samle viden om jeres målgruppe og arbejde med jeres tilbud. Den sidste gang (i oktober) mødes I selv og arbejder videre på baggrund af et program, vi laver for jer.

Workshoppen afholdes i CFBU's lokaler, Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Endelig tilmelding skal ske senest manag den 3. august til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og mail på alle deltagere. Ved tilmelding skal I også fremsende en kort beskrivelse af den aktivitet, som I gerne vil udvikle på workshoppen.

Giv gerne en interessetilkendegivelse inden da, så vi kan tilpasse workshoppen efter, hvor mange der er interesserede. Har workshoppen jeres interesse, så send en mail til Helle Nielsen hni@cfbu.dk allerede i dag.

Spørgsmål kan rettes til seniorkonsulent Helle Nielsen hni@cfbu.dk eller seniorkonsulent Nana Øland Frederiksen nfr@cfbu.dk.

Hent program