Workshop om evalueringsmetoder

Med udgangspunkt i jeres udvalgte indsats og succeskriterier afholder CFBU en workshop, som kan inspirere jer til jeres videre arbejde med evaluering. På workshoppen får du oplæg om evalueringsmetoder og tips og tricks til databehandling. Sammen med en kollega får du mulighed for at udarbejde et konkret evalueringsdesign for en af jeres aktiviteter. Gennem sparring med CFBU og andre boligsociale kollegaer kan I finde løsninger på jeres metodiske udfordringer.

På CFBUs workshops er det lige så meget dig, der arbejder, som os der fortæller. Derfor indeholder dagen både fælles oplæg, plads til dialog og gruppearbejde, hvor I arbejder med at opstille et design for en af jeres egne aktiviteter.

Indhold på workshoppen

  • En kickstart til at komme i gang med evaluering af jeres aktiviteter.
  • Introduktion til evaluering og dataindsamlingsmetoder.
  • Mulighed for at udarbejde et evalueringsdesign for en af jeres aktiviteter.
  • Konkret og målrettet sparring på de udfordringer, I sidder med.
  • Inspiration fra andre helhedsplaner, der sidder med lignende udfordringer.

Tid og sted

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 10.00 -15.00
Kvartershuset i Løget By.
Løget Høj 15D, 7100 Vejle

Målgruppe

Projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner, boligorganisationer og kommuner. Det er en fordel, hvis I er minimum to deltagere fra hver arbejdsplads/område.

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet. Hver helhedsplan kan deltage med max 4 deltagere.

Send en tilmelding til Nikoline Linea Berg, nbe@cfbu.dk med workshoppens navn samt navn og mail på alle deltagere. Tilmelding er bindende. 

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Helle Nielsen på mail: hni@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation