CFBUs værktøjer til dokumentation af deltagere og aktiviteter

Workshoppen er delt i to dele. I kan deltage i det hele eller blot en enkelt del, afhængig af hvad I har brug for.

DEL 1: DOKUMENTATION VED HJÆLP AF LOGBØGER

Workshoppens første del er relevant, hvis I mangler konkrete redskaber til dokumentation af jeres aktiviteter og resultater, eller ønsker en ensartet måde at dokumentere på i helhedsplanen. Måske har I allerede kigget på CFBUs logbøger og fremdriftsskabeloner fra CFBUs hjemmeside, men har brug for en nærmere introduktion og ”hands on”- afprøvning, før I føler jer klar til at gå i gang med logbøgerne.

I bliver præsenteret for CFBUs skabeloner til logbøger og får mulighed for at arbejde med, hvordan logbøger kan anvendes til at dokumentere jeres indsatser.


WORKSHOPPENS DEL 1 GIVER:

  • Introduktion til og afprøvning af CFBUs logbøger
  • Tips og tricks til hvordan I tilretter CFBUs logbøger til jeres virkelighed
  • Introduktion til fremdriftsskabelonerne, der kan samle den dokumenterede viden.
  • Sparring fra CFBUs konsulenter om valg, tilpasning og implementering af dokumentationsredskaber i jeres helhedsplan.
2: KORTLÆGNING AF DELTAGERNE

Workshoppens anden del er relevant, hvis I ønsker at kortlægge, hvilken type beboere der bruger jeres aktiviteter og eventuelt sammenholde det med KÅS-tal for jeres boligområde.

Vi præsenterer et nyt redskab til at kortlægge jeres deltagere, og få mere viden om hvem de er – hvad er deltagernes alder, køn, etnicitet mv. Med kortlægningsredskabet kan I få svar på, om I har fat i de ønskede målgrupper, eller om der er beboergrupper, I mangler at række ud til? Redskabet kan både bruges til at vise omverdenen, hvem I når med jeres aktiviteter, og til at gøre jer skarpere på, om I skal ændre jeres rekrutteringsstrategi.

WORKSHOPPENS DEL 2 GIVER:

  • Introduktion til CFBUs nye kortlægningsredskab til kortlægning af deltagere
  • Konkrete eksempler på, hvad kortlægningsredskabet kan bruges til
  • Mulighed for at afprøve og få ”hands on”-erfaring med kortlægningsredskabet og sparring fra CFBUs konsulenter

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til projektledere- og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner.

Tid og sted

Torsdag den 26. september fra kl. 09.15 -15.30.
Workshoppen afholdes i Korskærparken, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

Del 1: Dokumentation ved hjælp af logbøger, kl. 9.30-12.30 (Ankomst fra 9.15)

Del 2: Kortlægning af deltagerne, kl. 13.15 -15.30

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-mølle. Send en tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navne og e-mailadresser på alle deltagere. Vi anbefaler, at I deltager flere fra samme helhedsplan.

Skriv tydeligt om I ønsker at deltage på DEL 1, DEL 2 eller begge dele. Deltager I kun i en del, så angiv også om I ønsker frokost. Deltagelse er gratis.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Helle Nielsen, hni@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation