Stedsidentitet og social bæredygtig byudvikling i udsatte områder

Hvordan fremmes der en attraktiv identitet og social bæredygtighed i udsatte boligområder?

Mange steder i landet arbejdes der i dag meget aktivt med byudvikling i og omkring udsatte boligområder. Byudviklingsprocesserne har blandt andet til formål at skabe en socialt bæredygtig byudvikling og arbejde med områdernes identitet, for at gøre dem mere attraktive for nye beboergrupper og deres livsstile. Hvordan får man de bedste betingelser for, at ligeværdige og inkluderede sociale fællesskaber kan opstå, når byggestøvet har lagt sig?

På dette webinar bliver du præsenteret for to nye udgivelser fra CFBU om emnet. Vi introducerer international viden på feltet og kommer med eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med stedsidentitet og social bæredygtighed i byudviklingen i udsatte boligområder i Danmark.

Program

  • 10:00 Velkommen v/Rikke Mygind
  • 10:10 ’Social bæredygtighed i byudviklingen i udsatte boligområder’ v/Lasse Kjeldsen
  • 10:30 ’Stedsidentitet & socialt mix. Strategiske greb i udsatte boligområder under omdannelse’ v/Anne Clementsen
  • 10:50 Kaffepause
  • 10:55 'Fra usynlige fællesskaber til fælles-steder i Kulturkvarteret - Om kunst og læring som motor for socialt bæredygtig kvartérsudvikling i Taastrupgaard' v/Katrine Winther
  • 11:30 Paneldebat med spørgsmål fra publikum. Rikke Mygind faciliterer
  • 11.55 Afrunding og tak for i dag.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til aktører fra fx. kommuner, boligorganisationer, private developere eller rådgivere, som beskæftiger sig strategisk eller praktisk med udviklingen af udsatte boligområder.

Tid og sted

Webinaret afholdes på Zoom onsdag d. 28. april kl. 10.00 - 12.00. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 27. april 2021 ved at skrive til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.