Der er et stigende fokus på problematisk skolefravær blandt danske børn og unge. Det ses bl.a. i den dugfriske rapport Skolens tomme stole, der netop er udgivet af Børns Vilkår og Egmont Fonden. Problematisk skolefravær kan defineres som fravær, der har et omfang og en karakter, hvor det går ud over børnenes læring og sociale relationer i skolen. Forskning peger på, at et højt skolefravær har direkte betydning for børnenes karakterer og muligheder for at gennemføre en uddannelse. Forskningen peger desuden på, at mange af de "tomme stole" står i de udsatte boligområder, og at der grund til særlig opmærksomhed på fravær hos disse børn og unge. 

CFBU inviterer derfor til en online temadag med det formål at kickstarte samarbejder mellem boligsociale indsatser og skoler omkring problematisk skolefravær. Temadagen foregår online. Om formiddagen vil der være oplæg om problematisk skolefravær og inspiration til, hvordan man kan samarbejde om emnet. Formiddagens program er åbent for alle, som ønsker at vide mere om problematisk skolefravær. Over middag afsættes tid til at I sammen med jeres lokale samarbejdspartnere kan tage første spadestik til et samarbejde. Deltagelse i eftermiddagens program forudsætter således, at I er en gruppe af lokale samarbejdspartnere.

SÅDAN FOREGÅR DET

Temadagen foregår mandag den 30. november kl. 9.00 - 15.00.

Arrangementet afholdes dels på Zoom og dels hjemme hos jer selv, hvor I enten kan vælge at mødes fysisk eller sidde ved hver jeres skærm, når I skal samarbejde. Fysisk fremmøde sker efter egne retningslinjer.

MÅLGRUPPE & FORBEREDELSE

Målgruppen er boligsociale indsatser, skoler, SSP, PPR og andre parter, som ønsker at samarbejde om at forebygge problematisk skolefravær.

Før i deltager i temadagen, skal I havde taget nogle indledende snakke med jeres kommende samarbejdspartnere om, hvad I ønsker at samarbejde om og jeres rammer for samarbejdet.

TILMELDING

Deltagelse er gratis og skal ske senest den 23. november. Send din tilmelding til mvh@cfbu.dk, hvor du angiver, om du ønsker at deltage i hele- eller halvdelen af dagen. Såfremt du deltager i samarbejdsdelen, skal du skrive navn og mail på alle deltagere.

Spørgsmål kan rettes til seniokonsulent Sarah Lunar på tlf. 26402580 eller slu@cfbu.dk.

Program for dagen

Ekstra tilbud: ONLINE FORESTILLING OM SKOLE OG FRAVÆR

Alle deltagere på temadagen inviteres desuden til en online fremvisning af teater- og medieorganisationen C:NTACT’s forestilling ”TAG DIG SAMMEN! - fortællinger om skole og fravær" – hvor unge mennesker fortæller om deres oplevelser med skolefravær, og hvor der vil være mulighed for dialog med de unge.

Forestillingen er gratis og finder sted online torsdag d. 12. november kl. 15.

Læs mere og tilmeld dig her
BEHANDLING AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL ARRANGEMENTER I CFBU

Når du tilmelder dig CFBU’s arrangementer behandler vi dine almindelige persondata. Vi bruger oplysningerne til at sende en bekræftelse på deltagelse, generere deltagerlister og sende materiale til dig. Derudover bruger vi data til at tilrettelægge workshoppen yde individuel rådgivning (jf. databeskyttelsesforordningens artikel. 6, stk. 1 litra b). Dine oplysninger vil blive delt med de øvrige deltagere på kurset i form af en deltagerliste. Vi sletter dine data, når vi ikke længere skal bruge dem – og senest 5 år efter arrangementet. Du har altid ret til at kontakte os for at få indsigt i dine persondata. Kontaktoplysninger til CFBU finder du på www.cfbu.dk.