BOLIGSOCIALT LAB: SAMME VEJ I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE

CFBU sætter i en række online-arrangementer fokus på det boligsociale arbejde i bevægelse. Færre boligsociale midler fra Landsbyggefonden, udviklingsplaner med store fysiske projekter i en række udsatte boligområder samt en ny politisk dagsorden gør, at man mange steder overvejer nye veje for det boligsociale arbejde.

Tirsdag den 4. maj inviterer vi til dette boligsociale laboratorium, hvor vi tager op i helikopteren og kigger på fremtidens samarbejde om det boligsociale arbejde. Vi stiller skarpt på spørgsmål som; Hvilke aktører skal sidde for bordenden af det boligsociale bord? Hvordan skal det boligsociale arbejde organiseres og koordineres for at samarbejdet mellem mange aktører bliver optimalt? Hvordan booster man en lille bevilling fra Landsbyggefonden, og hvordan kan man etablere tværorganisatoriske indsatser uden midler fra Landsbyggefonden. Log ind, lyt og deltag i drøftelser, når beslutningstagere fra kommuner og boligorganisationer forholder sig til spørgsmålene og drøfter dem med hinanden.

Program

  • Samtale: Færre midler og flere aktører – perspektiver på fremtidens boligsociale samarbejde
    Samtaleparter: CFBU’s formand og borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen, på tværs-direktør Karen Heebøll fra Ikast-Brande Kommune, direktør Ulrik Brock Hoffmeyer fra Bo Vest og formand for Organisationsbestyrelsen i FAB Odense Erling Nielsen.
  • Oplæg: Boligsocialt arbejde bygget på små bevillinger fra Landsbyggefonden
    Oplæg fra funktionsleder Aviaja Sigsgaard, Landsbyggefonden, projektleder Maria Elborg Noer, Mit Kvarter – Valby og Sydhavnen og projektleder Mai Green Petersen, ABC – Albertslund Boligsociale Center.
  • Mini-labs: Boligsociale indsatser og partnerskaber uden midler fra landsbyggefonden
    Inspirationsmekka. Vælg dig ind på to mini-labs, med korte oplæg og dialog om nytænkende boligsociale indsatser og tværorganisatoriske samarbejder og partnerskaber i udsatte boligområder. Beskrivelse af de enkelte mini-labs sendes ud sammen med link til dagen.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til boligsociale bestyrelser, chefer, konsulenter og boligsociale ledere fra kommuner og boligorganisationer.

Tid og sted

Tirsdag den 4. maj kl. 12.30-15.00. Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmed dig ved at skrive til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation. Sådan behandler vi dine persondata.