Online konference: Fremskudt beskæftigelse i udsatte boligområder

Center for Boligsocial Udvikling inviterer til online mini-konference om fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

På konferencen præsenterer vi resultater og anbefalinger fra forsøgsprojekt med fremskudte beskæftigelsesindsatser i fem kommuner. CFBU har i løbet af de sidste to år fulgt indsatserne , som har haft særligt fokus på at hjælpe udsatte ledige i fem udsatte boligområder i beskæftigelse. 

Indsatserne er finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem puljen ‘Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’.

På konferencen vil de fem kommuner dele deres erfaringer med indsatsen og diskutere muligheder og perspektiver ved fremskudt beskæftigelse. Der er mulighed for at stille dem spørgsmål. 

Indhold

  • Kl. 13:00 Velkommen v. Mette Fabricius Madsen, chefkonsulent, CFBU
  • Kl. 13:05 Hvorfor er beskæftigelse et centralt tema i udsatte boligområder? V. Thomas Aarup Due, Fuldmægtig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  • Kl. 13:15 Resultater og anbefalinger fra rapporten v. Ane Glad, specialkonsulent, CFBU
  • Kl. 13:30 Paneldebat med de fem deltagende kommuner
  • Kommunerne diskuterer perspektiver og erfaringer med fremskudt beskæftigelse i de fem boligområder.
  • Der er mulighed for at stille spørgsmål til panelet.
  • Kl. 14:10 Tak for i dag v. Mette Fabricius Madsen

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere i kommunernes jobcentre, medarbejdere i boligorganisationer og boligsociale helhedsplaner.

Tid og sted

Arrangementet finder sted på MS Teams torsdag d. 27. august 2020 kl. 13.00-14.15.

Dagen før modtager de tilmeldte en mail med link til arrangementet og praktiske oplysninger.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Anne-Sophie Samuelsen på asa@ruc.dk med navn og e-mail på alle deltagere.

Spørgsmål kan rettes til Mette Fabricius Madsen mfm@cfbu.dk eller Ane Glad agl@cfbu.dk