Rammer for hverdagslivet i boligområder med et socialt mix

På dette webinar formidles indsigter fra CFBUs nyeste rapport om rammer for hverdagslivet på sigt i boligområder med et socialt mix, der udkommer i foråret 2022. Her vil forfatterne til rapporten fortælle om, hvordan beslutningstagere i større fysiske omdannelser kan arbejde strategisk med både fysiske og organisatoriske rammer med henblik på at udvikle rammerne for hverdagslivet i boligområder med en blandet beboersammensætning.

Der træffes allerede store beslutninger i den tidlige fase af de gennemgribende omdannelser i danske omdannelsesområder. De kommer til at danne ramme for og påvirke det fremtidige hverdagsliv, når der med tiden opnås en ny beboersammensætning. Boligorganisationer og kommuner er i fuld sving med at udvikle lokalplaner, frasælge grunde til private investorer og tilføre nye faciliteter. Erfaringer fra udenlandske socialt mix-omdannelser viser, at livet efter omdannelse – udover at skabe mulighed for nye sociale møder – også kan byde på nye udfordringer og konflikter blandt beboere af forskellig socioøkonomisk status, etnicitet og boligform.

Indhold

  • Forfatterne af rapporten, Anne Clementsen og Natasja Lund vil sammenfatte hovedkonklusionerne og udfolde de mest centrale fund
  • Du kan bl.a. forvente at blive klogere på de internationale erfaringer med hverdagslivet efter socialt mix-omdannelser, strategier i tre danske omdannelsesområder og konkrete greb til at fremme positiv social interaktion og modvirke konflikter
  • Undervejs vil der være mulighed for at gå i dialog med forfatterne

Målgruppe

Webinaret henvender sig til aktører fra fx. boligorganisationer, kommuner, private developere eller rådgivere, som beskæftiger sig strategisk eller praktisk med fysiske omdannelser af udsatte boligområder.

Tid og sted

Webinaret afholdes på Zoom onsdag d. 27. april kl. 10.30 - 11.15. Alle tilmeldte får tilsendt et link dagen inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest mandag d. 25. april kl. 14.00 til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation.