Mød forfatterne: Webinar om stedsidentitet

På dette webinar formidles indsigter fra CFBUs kommende rapport om nuværende beboeres rolle i omdannelser af udsatte boligområder, der udkommer til efteråret 2021. Her vil forfatterne til rapporten fortælle om, hvordan beslutningstagere i større fysiske omdannelser kan tage hensyn til og inddrage de nuværende beboere inden for de givne politiske rammer, der er sat for at nå målet om en ønsket udvikling af området

Program

10.30. Velkommen

10.35. De nuværende beboeres oplevelse af deres boligområde og planerne for omdannelse

10.50. Strategier for kommunikation og inddragelse af de nuværende beboere ved omdannelser

11.05. Afrunding og spørgsmål

MÅLGRUPPE

Webinaret henvender sig til aktører fra fx. kommuner, boligorganisationer, private developere eller rådgivere, som beskæftiger sig strategisk eller praktisk med udviklingen af udsatte boligområder.

TID OG STED

Webinaret afholdes på Zoom torsdag d. 7. oktober kl. 10.30 - 11.15. Alle tilmeldte får tilsendt et link dagen inden arrangementet.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest onsdag den 6. oktober 2021 kl. 15.30 til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation.