Mød forfatterne: Webinar om social integration

Beboere i udsatte boligområder deltager i mindre grad i samfundets fællesskaber end resten af befolkningen – ikke nødvendigvis af manglende lyst, men fordi de mangler ressourcer og kompetencer til det. Det kan gå ud over muligheden for at øve indflydelse og føle tilhørsforhold, ligesom det kan svække tolerancen og tilliden til andre mennesker og det offentlige system.

På dette webinar er afsættet CFBU's kommende rapport om medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i udsatte boligområder, der udkommer til efteråret 2021. Her vil forfatterne til rapporten fortælle om, hvordan den boligsociale indsats kan arbejde med at fremme, at flere beboere deltager aktivt i samfundet og er del af mangfoldige fællesskaber.

Program

  • Specialkonsulent Sarah Lunar og seniorkonsulent Siff Monrad Langkilde stiller skarpt på rapportens fund og hovedkonklusioner.
  • Du kan forvente at blive klogere på hvad der fremmer og hæmmer social integration, og hvordan den boligsociale indsats gennem målrettede metoder og aktiviteter kan arbejde med at fremme medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i udsatte boligområder.
  • Undervejs vil der være små refleksionsøvelser og sparring med andre deltagere og mulighed for at gå i dialog med forfatterne.

MÅLGRUPPE

Webinaret henvender sig til medarbejdere på det boligsociale felt, der arbejder – eller skal til at arbejde – med medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i udsatte boligområder. Ligeledes kan webinaret inspirere andre aktører, der arbejder med social integration.

TID OG STED

Webinaret afholdes på Zoom mandag d. 1. november kl. 13.00 - 13.45.

Alle tilmeldte får tilsendt et link dagen inden arrangementet.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår ved at skrive til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation.