Mød forfatterne: Webinar om social integration

På dette webinar er afsættet CFBUs kommende rapport om medborgerskab, sammenhængskraft og social integration i udsatte boligområder, der udkommer til efteråret 2021. Her vil forfatterne til rapporten fortælle om, hvordan den boligsociale indsats kan fremme, at flere beboere deltager aktivt i samfundet og er del af mangfoldige fællesskaber.

Program

Mere information følger. 

MÅLGRUPPE

Webinaret henvender sig til aktører fra fx. kommuner, boligorganisationer, private developere eller rådgivere, som beskæftiger sig strategisk eller praktisk med udviklingen af udsatte boligområder.

TID OG STED

Webinaret afholdes på Zoom mandag d. 1. november kl. 13.00 - 14.00. Alle tilmeldte får tilsendt et link dagen inden arrangementet.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår ved at skrive til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation.