FAMILIEINDSATSER I SAMARBEJDE

Er I et boligsocialt tilbud og et lokalt dagtilbud eller sundhedspleje, som gerne vil udvikle et nyt eller eksisterende tilbud til sårbare småbørnsfamilier i et udsat boligområde? Så er dette workshopforløb måske noget for jer.

Meget forskning peger på, at forældrenes baggrund og ressourcer har stor betydning for børns chancer senere i livet. Derfor er en tidlig indsats central, når den sociale arv skal brydes. Problemet er dog komplekst og svært at løse som enkelt aktør. Det giver derfor god mening at samarbejde om at løfte børn og familier. Dagtilbud, sundhedsplejen og de boligsociale indsatser har hver deres ekspertise, styrker og ressourcer, og når I kombinerer disse, giver det større mulighed for at udvikle tilbud, der løfter sårbare familier og forebygge negativ social arv.

INDHOLD OG UDBYTTE

I forløbet deltager både den boligsociale medarbejder og relevante samarbejdspartnere i dagtilbud eller sundhedsplejen. I vil få mulighed for at arbejde med en indsats, som I ser et behov for at udvikle i jeres boligområde. I vil få inspiration til at se på den med nye øjne og mulighed for at sparre med andre i samme situation. I vil få mulighed for i fællesskab at identificere en løsning på jeres lokale udfordring. Vi sætter rammerne, men det er jer, der skal udfylde dem og sikre at jeres læring bliver brugt i praksis..

UDBYTTE

  • En relevant indsats for sårbare familier, hvor I udnytter hinandens kompetencer bedst muligt.
  • Fælles viden, problemforståelse og platform for at lave tidlige indsatser for børn og deres familier.
  • Erfaringsudveksling med andre boligsociale indsatser, dagtilbud og sundhedsplejer som arbejder med de samme problemstillinger.
  • Indblik i og viden om de udfordringer som karakteriserer sårbare småbørnsfamilier i udsatte boligområder og velfærdsinstitutioners arbejde med disse.

Målgruppe

Workshopforløbet er for ledere og medarbejdere i boligsociale indsatser, kommunale dagtilbud og sundhedsplejen, der ønsker at udvikle eller opstarte et samarbejde om tidlig indsats for sårbare familier. 

  • I har eller ønsker at udvikle en tidlig indsats målrettet sårbare småbørnsfamilier (0-6 år).
  • I har (aftale om) et samarbejde med deltagelse af både den boligsociale helhedsplan og lokale dagtilbud, sundhedsplejen eller lignende i området.
  • Ledelsen – både den boligsociale og kommunale – ser vigtigheden i at afsætte ressourcer til workshopforløbet og implementering af det udviklede i praksis.

Tid og sted

Workshopforløbet afholdes torsdag den 29/8, 10/10 og 21/11.
På de to første læringsdage deltager CFBU, på den tredje dag mødes holdet selv og erfaringsudveksler.

Workshoppen afholdes i Jylland. Nærmere placering meldes ud i forbindelse med tilmelding. 

Tilmelding

Send jeres tilmelding til Nikoline Berg på nbe@cfbu.dkmed navn og mail på alle deltagere senest tirsdag den 12. august. Tilmelding er bindende. Angiv ved tilmelding hvilken aktivitet I vil udvikle på, skriv gerne et par ord om aktiviteten. Ved flere tilmeldinger end pladser vil vi sammensætte holdet, så der bliver bedst muligt samspil mellem de deltagende indsatser. Endelig besked om plads gives 15. august.

Bemærk: Inden workshopforløbet bedes i kortfattet beskrive hvem parterne er, hvilke udfordringer I oplever og hvad I eventuelt gerne vil samarbejde om.

Spørgsmål kan rettes til Helle Nielsen hni@cfbu.dkeller Nana Øland Frederiksen nfr@cfbu.dk.

Hent program