FAMILIEINDSATSER I SAMARBEJDE

Er I et boligsocialt tilbud og et lokalt dagtilbud eller sundhedspleje, som gerne vil udvikle et nyt eller eksisterende tilbud til sårbare småbørnsfamilier i et udsat boligområde? Så er dette workshopforløb måske noget for jer.

I forløbet deltager både den boligsociale medarbejder og relevante samarbejdspartnere i dagtilbud eller sundhedsplejen. Vi sætter rammerne, men det er jer, der skal udfylde dem og sikre at jeres læring bliver brugt i praksis. I vil få mulighed for at arbejde med en indsats, som I ser et behov for at udvikle i jeres boligområde, samt inspiration til at se på den med nye øjne.

UDBYTTE

  • Fælles viden, problemforståelse og platform.
  • Erfaringsudveksling med andre som arbejder med de samme problemstillinger.
  • Indblik i og viden om de udfordringer som karakteriserer sårbare småbørnsfamilier i udsatte boligområder og velfærdsinstitutioners arbejde med disse.

Målgruppe

Workshopforløbet er for ledere og medarbejdere i boligsociale indsatser, kommunale dagtilbud og sundhedsplejen, der ønsker at udvikle eller opstarte et samarbejde om tidlig indsats for sårbare familier. 

  • I har eller ønsker at udvikle en tidlig indsats målrettet sårbare småbørnsfamilier (0-6 år).
  • I har (aftale om) et samarbejde med deltagelse af både den boligsociale helhedsplan og lokale dagtilbud, sundhedsplejen eller lignende i området.
  • Ledelsen – både den boligsociale og kommunale – ser vigtigheden i at afsætte ressourcer til workshopforløbet og implementering af det udviklede i praksis.

Tid og sted

Workshopforløbet afholdes torsdag den 29/8, 10/10 og 21/11.
På de to første læringsdage deltager CFBU, på den tredje dag mødes holdet selv og erfaringsudveksler.

Workshoppen afholdes i Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Nikoline Berg på nbe@cfbu.dk med navn og mail på alle deltagere senest fredag d. 28. juni. Giv gerne en interessetilkendegivelse inden da, så vi kan tilpasse tilbuddet efter, hvor mange der er interesserede.

Spørgsmål kan rettes til seniorkonsulent Helle Nielsen hni@cfbu.dk eller seniorkonsulent Nana Øland Frederiksen nfr@cfbu.dk.

Hent program