Den nye parallelssamfundslovgivning kalder mange steder på en styrket tværfaglig beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder.

Beskæftigelsesudfordringer hos beboere i de udsatte boligområder er ofte komplekse, hvor mange parallelle problemer og dilemmaer kræver, at forskellige faglige områder i kommuner og boligorganisationer samarbejder.

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) afholder temadag om den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder. Vi sætter spot på ny viden om hvad der virker og viser konkrete eksempler på helhedsorienterede og områdefokuserede beskæftigelsesindsatser.

Dagen giver også metodiske greb og redskaber til hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde med at opbygge en højere grad af samarbejdskapacitet i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.

Tid og sted

20. maj 2020 kl. 09:30 - kl. 15:50

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

Målgruppe

Målgruppen for dagen er personer, der arbejder med borgere i udsatte boligområder – eller måske skal til det. F.eks. ledere og medarbejdere fra jobcentre, sundhedsafdelinger, socialforvaltninger, kultur/fritidsforvaltninger, boligsociale ledere, medarbejdere og koordinatorer i kommuner og boligorganisationer.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 17. april 2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Pris: 1.550 kr.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Tilmeld dig på COK's hjemmeside