Beskæftigelsesudfordringer hos beboere i de udsatte boligområder er ofte komplekse, hvor mange parallelle problemer og dilemmaer kræver, at forskellige faglige områder i kommuner og boligorganisationer samarbejder. Men hvordan håndteres disse udfordringer bedst i et samarbejde mellem de professionelle kommunale fagsøjler, boligorganisationer, helhedsplaner og borgerne selv?

CFBU og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) afholder temadag om den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.

Vi sætter spot på ny viden om hvad der virker og der vil være inspiration at hente fra konkrete eksempler i Tingbjerg i København og Gellerup i Aarhus, hvor man arbejder med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser placeret i de udsatte boligområder. Dagen giver også metodiske greb og redskaber til, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde med at opbygge en højere grad af samarbejdskapacitet i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.

Hent program for konferencen

Tid og sted

2. december 2020 kl. 09:00 - kl. 12:15

Online

Målgruppe

Målgruppen for dagen er personer, der arbejder med borgere i udsatte boligområder – eller måske skal til det. F.eks. ledere og medarbejdere fra jobcentre, sundhedsafdelinger, socialforvaltninger, kultur/fritidsforvaltninger, boligsociale ledere, medarbejdere og koordinatorer i kommuner og boligorganisationer.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 30. november 2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Pris: 1.550 kr.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materiale. Forløbet er et eksternat. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Tilmeld dig på COK's hjemmeside
Behandling af persondata ved tilmelding til arrangementer i CFBU

Når du tilmelder dig CFBU’s arrangementer behandler vi dine almindelige persondata. Vi bruger oplysningerne til at sende en bekræftelse på deltagelse, generere deltagerlister og sende materiale til dig.

Derudover bruger vi data til at tilrettelægge workshoppen yde individuel rådgivning (jf. databeskyttelsesforordningens artikel. 6, stk. 1 litra b). Dine oplysninger vil blive delt med de øvrige deltagere på kurset i form af en deltagerliste. Vi sletter dine data, når vi ikke længere skal bruge dem – og senest 5 år efter arrangementet. Du har altid ret til at kontakte os for at få indsigt i dine persondata. Kontaktoplysninger til CFBU finder du på www.cfbu.dk.