Beskæftigelsesudfordringer hos beboere i de udsatte boligområder er ofte komplekse, hvor mange parallelle problemer og dilemmaer kræver, at forskellige faglige områder i kommuner og boligorganisationer samarbejder. Men hvordan håndteres disse udfordringer bedst i et samarbejde mellem de professionelle kommunale fagsøjler, boligorganisationer, helhedsplaner og borgerne selv?

CFBU og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) afholder temadag om den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.

Vi sætter spot på ny viden om hvad der virker og der vil være inspiration at hente fra konkrete eksempler i Tingbjerg i København og Gellerup i Aarhus, hvor man arbejder med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser placeret i de udsatte boligområder. Dagen giver også metodiske greb og redskaber til, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde med at opbygge en højere grad af samarbejdskapacitet i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.

Hent program for konferencen

Tid og sted

2. december 2020 kl. 09:30 - kl. 15:50

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Målgruppe

Målgruppen for dagen er personer, der arbejder med borgere i udsatte boligområder – eller måske skal til det. F.eks. ledere og medarbejdere fra jobcentre, sundhedsafdelinger, socialforvaltninger, kultur/fritidsforvaltninger, boligsociale ledere, medarbejdere og koordinatorer i kommuner og boligorganisationer.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 15. november 2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Pris: 1.550 kr.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Tilmeld dig på COK's hjemmeside