Kom med, når CFBU sammen med SBi sætter fokus på omdannelse af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix på Boligdag 2019.

Flere boligområder er som del af den såkaldte ghettopakke blevet pålagt at nedbringe antallet af almene familieboliger. For mange boligområder betyder det nedrivning eller ombygning af boliger, og at helt nye boligtyper bliver en del af boligområdet.

På boligdagen ser vi på, hvad der sker, når man ændrer det sociale mix i et boligområde, og hvordan man kan koble fysiske og sociale indsatser. Hvilke typer af problemer kan der opstå, når man ændrer kvarterets sammensætning, og hvad kan man gøre for at løse problemerne?

På boligdagen tager vi pulsen på boligområder og de udviklingsplaner, der nu foreligger. Vi drøfter bosætningspolitik, genhusningsproblematikker, arkitektoniske løsninger og udfordringer ved det sociale mix ud fra både dansk og international
forskning og praksis.

Tid og sted

6. november 2019, kl. 9.00 - 16.00.

Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Målgruppe

Boligorganisationer, boligsociale konsulenter, kommunale forvaltninger og rådgivere.

Tilmelding

Pris: 1.200 kr. excl. moms. 

Læs mere og tilmeld dig her