Bæredygtige fællesskaber

Et stærkt civilsamfund med inkluderende fællesskaber og kollektiv handlekraft er afgørende for at opnå velfungerende og bæredygtige boligområder. Mange steder arbejder man med at opnå dette ved at involvere beboeres engagement og ressourcer i at skabe løsninger på de konkrete problemstillinger, der er i ens boligområde.

Traditionelt set er beboeres engagement i landets almene boligområder blevet organiseret og sat i fokus gennem beboerdemokratiet. Men beboernes engagement kommer til udtryk på mange andre måder. I stadigt større omfang samler beboere sig i uformelle fællesskaber og midlertidige aktiviteter, der ikke lader sig kategorisere som foreninger eller passer ind i skarpe sektoropdelinger. Tendensen er kun blevet mere fremtrædende, efter udbruddet af coronavirus har skabt et akut behov for at mødes på nye måder. Inddragelse af disse nye fællesskaber og hybride civilsamfundsprojekter udfordrer behovet for styring, strategier og planlægning i det professionelle landskab. 

Konferencen holdes i samarbejde mellem Copenhagen Business School, Center for Civilsamfundsstudier og Center for Boligsocial Udvikling.

Konferencen sætter fokus på, hvordan professionelle aktører i udsatte boligområder kan bygge på beboernes engagement og involvere dem i en strategisk udvikling af områderne – herunder:

  • Hvad er potentialet i det uformelle civilsamfund?
  • Hvordan kan nye former for deltagelse rummes og på bedste vis spille sammen med boligsociale indsatser og langsigtet byplanlægning?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der ved samskabelse gennem hybride civilsamfundsprojekter?
  • Hvad er betingelserne for, at fællesskaber og samskabelsesprocesser åbner op for nye dialoger, fælles forståelser og lokal sammenhængskraft?

Konferencen tager pulsen på dansk og international forskning omkring nye former for engagement i civilsamfundet og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med civil deltagelse og hybride organiseringer. 

Målgruppe

Dagen retter sig mod professionelle inden for det boligsociale felt – fx boligsociale konsulenter, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og rådgivere – såvel som forskningsinstitutioner og civilsamfundsaktører.

Tid og sted

Konferencen finder sted torsdag d. 3. september 2020 på CBS. Information om lokaler kommer snarest.

Tilmelding

Tilmelding sker på CBS hjemmeside. Link kommer snarest. Deltagelse koster 1.200 kroner.

OBS. Arrangørerne afventer myndighedernes vurdering af, om konferencen kan gennemføres. I tilfælde af aflysning eller ændring af arrangementet refunderes pengene for tilmelding.

Hent foreløbigt program