Hvem andre end politiet har øje på de unge over 18 år i udsatte boligområder?

”Det er gade, skole, gade, skole, gade, skole. Det er mit liv.”.

Sådan siger én af i alt 18 unge i udsatte boligområder, vi har interviewet i forbindelse med CFBU’s igangværende undersøgelse af unges perspektiver og levede erfaringer i tiden efter grundskolen. Han er 20 år og fortæller, hvordan han flere gange har forsøgt at gøre sin HF færdig. Nu er han i gang med sit tredje HF-forsøg – alt imens han glider under radaren i det kommunale system.

Hans historie er ikke unik. I de udsatte boligområder er det cirka hver fjerde ung mellem 18 og 29 år, som har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse. Det svarer til dobbelt så mange som i befolkningen generelt. Tidlig forebyggelse er en vigtig del af løsningen, men vi må ikke glemme unge ligesom ham, der ikke er blevet hjulpet videre af de eksisterende indsatser og som bærer på negative erfaringer fra deres møder med ’systemet’.

Derfor åbner vi en vigtig og aktuel debat om, hvordan boligsociale-, kommunale- og andre aktører kan bidrage til at hjælpe unge over 18 år godt videre i livet og uddannelsessystemet. Debatten taler ind i Reformkommissionens fokus på at skabe systemiske forandringer for de 45-50.000 unge på landsplan, der står uden for uddannelse og arbejdsmarked.

Program

 • ”Ingen her siger, du er fucked up, fordi du ikke går i skole”: Nedslag fra CFBUs igangværende undersøgelse af unges perspektiver på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse i udsatte boligområder.
  • v/ Kathrin Houmøller og Ulrik Vinther, Center for Boligsocial Udvikling

 • Veje ind i gadelivet
  • v/ Hakan Kalkan, adjunkt, dr.scient.soc., RUC

 • Om unge på gaden, og hvad vi som samfund, professionelle og politikere kan lære af dem
  • v/ Rasmus Christensen, specialkonsulent, KAB & Mette Bladt, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole

 • En samtale om praksis - lokalsamfundsarbejde med unge i 'fredstid' og 'krigstid'
  • v/ Kasper Søstrøm Müller, projektchef, og Jacob Busk Hansen, projektleder af børn og unge, Fredericias Boligsociale Helhedsplan

Oplæg & slides fra webinaret

CFBU'S SLIDES

CFBU'S OPLÆG

Hakan Kalkans slides

Rasmus Christensen & Mette Bladts slides

Rasmus Christensen & Mette Bladts oplæg

Kasper Søstrøm Müller & Jacob Busk Hansen: Samtale om praksis

Målgruppe

Alle der er nysgerrige på eller vil bidrage til debatten.

Tid og sted

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 14-16.

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt link til Zoom inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding. Det er gratis at deltage.

 • Tilmelding skal ske til Michelle Rove Hansen på mrh@cfbu.dk
 • Oplys venligst navn, stilling, organisation og antal deltagere i din mail.
 • Tilmeldingsfrist den 31. januar kl. 12:00.