Workshop om forankring

Det er et grundvilkår, at boligsociale indsatser har en begrænset projektperiode. Det stiller krav til overvejelser om forankring, hvis man ønsker at indsatser og arbejdsmetoder skal fortsætte, når et projekt udløber.Mange af de boligsociale metoder og indsatser er værdsat i kommuner og NGOér og ikke mindst hos brugerne. Derfor er det vigtigt at sikre forankring.
CFBU tilbyder boligsociale ledere og medarbejdere en introduktion til at lægge en forankringsstrategi, der kan sikre systematisk arbejde med forankring.Forankringsstrategien indebærer afdækning af hvilke lokale boligsociale indsatser/metoder, der er relevante at forankre, analyse af potentielle forankringsaktører og udarbejdelse af en forankringsplan.

Ønsker du at høre nærmere eller at tilmelde dig den næste workshop, kan du kontakte konsulent Siff Monrad Langkilde på tlf. 50 89 45 11 eller mail sml@cfbu.dk.

Indhold på workshoppen

  • Introduktion til forankringsbegrebet
  • Forankringsstrategiens fire faser 
  • Kortlægning og analyse af potentielle forankringsaktører
  • Udarbejdelse af lokale forankringsplaner
  • Sparring og diskussion af konkrete udfordringer med andre deltagere og CFBU

Tid og sted

Onsdag d. 8/5 kl. 10.00-15.00 i Korskærparken
Ullerupdalvej 13, 7000 FredericiaMålgruppe

Projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner, boligorganisationer og kommuner. Vi anbefaler, at I er minimum to deltagere fra hver arbejdsplads/område, og at I deltager i workshoppen.

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet. Hver helhedsplan kan deltage med max 4 deltagere. Send din tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og mail på alle deltagere. Casen skal sendes senest en uge inden workshoppen. Tilmelding er bindende.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Siff Monrad Langkilde, sml@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation