Forandringsteori - læringsforløb

Har I brug for at få overblik over jeres aktiviteter og se sammenhængen mellem de ofte mange delmål og de overordnede mål, og vil I gerne blive bedre til at planlægge og kommunikere jeres indsats?

På CFBUs forløb om forandringsteori får I på den første dag en generel introduktion til forandringsteori. På dag to bygger vi ovenpå og taler om, hvordan en god forandringsteori kan være et godt redskab både til evaluering og kommunikation af aktiviteten.

Indhold på dagen

  • Introduktion til hvordan forandringsteorier kan opstilles
  • Sparring til at opstille en forandringsteori for en af jeres egne aktiviteter
  • Viden om hvordan forandringsteori kan være et bidrag til evaluering af aktiviteten
  • Et værktøj til at forklare jeres aktivitet over for beslutningstagere og samarbejdsparter
  • Dialog om hvordan I kan bruge forandringsteori i jeres arbejde fremover

Tid og sted

Mandag d. 18. marts og torsdag d. 23. maj 2019.
Begge dage afholdes fra kl. 10.00 - 15.30 hos Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C

Målgruppe

Workshoppen er for CFBUs primære målgrupper, boligsociale medarbejdere, samt medarbejdere i kommuner og boligorganisationer, der arbejder med udsatte boligområder.

 

Tilmelding

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-mølle. I  får mest ud af det, hvis I er flere afsted sammen. Tilmeld dig derfor gerne sammen med din kollega eller hele dit team.
Send en tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navne og e-mails på alle deltagere.

Spørgsmål vedrørende workshoppen rettes til Helle Nielsen på tlf. 25 79 50 35 eller mail hni@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation