Iværksætteri i udsatte bydele

Hvilke potentialer og benspænd ser et boligselskab, en privat udvikler og en virksomhed?

Mange steder i landet arbejdes der for at tilføre nye kultur- og erhvervsfunktioner til udsatte boligområder. Der etableres kulturcentre, caféer, svømmehaller og værksteder med formål om at åbne boligområderne op.

Center for Boligsocial Udvikling har inviteret tre aktører til at komme med deres forskellige perspektiver på, potentialer ved at skabe iværksættermiljøer i udsatte bydele, og hvordan man får både sociale og økonomiske bundlinjer til at gå op.

Debatten vil bl.a. kaste lys på:

  • Hvordan iværksætteri både kan gøre en forskel for området, skabe større social sammenhængskraft og samtidig være en god forretning.
  • Hvordan iværksætteri kan tænkes ind i større bystrategiske omdannelser med fokus på at åbne området op.
  • Hvordan man balancerer at henvende sig til nuværende og nye beboere.

Hvilke motivationer og forbehold en boligorganisation kan have for at understøtte iværksætteri.

Sted

Folkemødet. Den Sociale Scene (A30). 

Tid

Fredag d. 16 juni kl. 12-12.45