Hvem hjælper marginaliserede unge over 18 ind i voksenlivet?

Marginaliserede unge fra udsatte boligområder bliver tabt mellem grundskole og ungdomsuddannelse

45.000 unge står udenfor uddannelsessystemet i Danmark – et ’vildt problem’, som er svært at løse. Flere er enige om, at hvis alle unge skal hjælpes godt på vej i voksenlivet, kræver det, at vi bliver bedre til at ’lytte til de unge’ og ’sætte de unge før systemerne’. Men er der nogle unge, vi har nemmere ved at lytte til end andre?

Den offentlige debat skelner ofte mellem unge, som er sårbare og uden for uddannelse, og minoritetsetniske unge, som er kriminalitetstruede. Men hvis vi lytter til marginaliserede unge selv, foregår overgangene efter grundskolen ofte i et omskifteligt zigzag mellem ungdomsliv på gaden og uddannelse – tæt forbundet med boligområde og livsvilkår.

Så hvordan kan vi med afsæt i ungeperspektiver forstå, at ca. hver fjerde ung, der bor i et udsat boligområde, i dag er udfordret ift. ungdomsuddannelse? Og kan og vil vi som samfund egentlig lytte til alle unge? Det diskuterer vi med afsæt i unges egne fortællinger om systemmøder, fællesskab og etnisk diskrimination.

Panelister:

  • Kasper Søstrøm Müller, Boligsocial Projektchef, Fredericia
  • Bjarke Oxlund, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
  • Line Bach Holm, Formand for beboerbestyrelse, Lundtoftegade og medlem af Nørrebro Lokaludvalg

Sted

Folkemødet. Det Kriminalpræventive Råds scene (B8)

Tid

Torsdag d. 15. juni kl. 14.30-15.15