Erfaringsworkshop om inklusion af udsatte børn i foreningslivet

CFBU er i gang med at samle erfaringer med at gøre flere børn fra udsatte boligområder til en del af foreningslivets fritidsfællesskaber. På to workshops inviterer vi på tværs af landsdele, foreninger og projekter til at samle op på de mange initiativer og sammen identificere hvilke greb, der kan udbredes for at gøre op med den ulighed, vi ser i børns foreningsdeltagelse.

Potentialet ligger i, at skabe et mere mangfoldigt foreningsliv og give børn fra udsatte baggrunde og miljøer større adgang til foreningslivets gevinster i form af sundhed, trivsel, nye sociale netværk og livsmestringsevner, der kan sætte kursen mod senere succes i ungdoms- og voksenlivet.

Indsigter fra workshoppen vil blive anvendt i CFBU’s erfaringsopsamling, som skal give inspiration til foreninger og understøttende sociale indsatser i kommuner og sociale organisationer.

HVAD FÅR I MED FRA WORKSHOPPEN?

  • Dialog og diskussion af centrale barrierer I ser og møder i jeres hverdag i forhold til at inkludere udsatte børn i foreningslivet.
  • Indblik i hinandens fortællinger om, hvad der har gjort forskellen i forhold til at inkludere udsatte børn i foreningslivet (her vil I blive bedt om at forberede en lille opgave hjemmefra. Opgaven kan passes ind i jeres hverdag og eksisterende arbejde).
  • Fælles sparring om og analyse af konkrete metoder og greb i arbejdet med at inkludere udsatte børn i foreninger.

Målgruppe

Foreninger, organisationer og understøttende sociale indsatser, med fritidsaktiviteter for børn i og omkring udsatte boligområder.

Tid og sted

Workshop: København

Tirsdag d. 6 juni kl. 9.00-13.00

GAME Streetmekka København, Enghavevej 82D, 2450 København SV

Workshop: Aarhus

Fredag d. 9 juni kl. 10.00-14.00

Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding og der er begrænsede pladser.

Det er gratis at deltage.

  • Tilmelding skal ske til Eike Romann Gilling på erg@cfbu.dk
  • Oplys venligst navn, stilling, organisation, antal deltagere og hvorvidt du vil deltage i Aarhus eller København i din mail.
  • Tilmeldingsfrist den d. 30 maj kl. 12:00.