Webinar: Samarbejde om forebyggelse af udsættelser i den almene boligsektor

Denne vinter har været præget af den ene dystre melding efter den anden om energiprisernes himmelfart og inflationens skyhøje niveau. Det udfordrer selvsagt de borgere i vores samfund, der har færrest økonomiske ressourcer. Mange af dem bor i den almene sektor.

Dette arrangement sætter fokus på, hvordan vi, i en krisetid, kan styrke samarbejdet om at forebygge udsættelser i den almene boligsektor. Deltag og bliv inspireret til et styrket samarbejde mellem boligorganisation, kommune og de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger. 

Program

  • Inflation og konsekvensen for beboere i den almene boligsektor. Hvad er status på almene udsættelser, og hvad er bekymringerne for fremtiden?

Præsentation af resultaterne i BLs analyse ”Konsekvensen af inflationen for de almene beboere”. Få indsigt i analysens konklusioner.

v/ Vibeke Borch Henning, Seniorøkonom, BL – Danmarks Almene Boliger

  • Når kommunen og boligorganisationen går sammen om at forebygge udsættelser

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde og koordinere deres indsats mod udsættelser, hvordan kan parterne spille hinanden gode og f.eks. håndtere vidensdeling? Bliv inspireret, og få små greb til at styrke samarbejdet mellem boligorganisation og kommune.

v/ Mads Bjerre, økonomisk rådgiver, Randersbolig

Kommunal oplægsholder: Afventer navn

  • Partnerskab mellem KAB og Settlementet om at forebygge udsættelser

Hvordan kan boligorganisationer og frivillige økonomi- og gældsrådgivninger samarbejde om at forebygge udsættelser? KAB og Settlementet, en socialøkonomisk virksomhed, der yder økonomi- og gældsrådgivning til udsatte borgere, har for nylig indgået et partnerskab om at forebygge udsættelser blandt almene beboere i tre af KAB’s boligselskaber. Hør om organiseringen og finansieringen af partnerskabet.

v/ Eva Tetzla, Rådgivningsleder, Settlementet

Videooptagelse & slides fra webinaret

Videooptagelse af webinaret

Slides: Præsentation v/ Eva Tetzlaff, Rådgivningschef, Settlementet

Slides: Præsentation v/ Vibeke Borch Henning, seniorkonsulent i BL

Slides: Præsentation v/ Mads Bjerre Sagild, RandersBolig og Anders Grøn, Randers Kommune

Målgruppe

Ansatte i kommuner og almene boligorganisationer, samt frivillige rådgivere, der har arbejdsopgaver, der omhandler forebyggelse af udsættelser.

Tid og sted

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 15-17.

Online via Zoom. Link sendes ud dagen før arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding. Det er gratis at deltage.

  • Tilmelding skal ske til Michelle Rove Hansen på mrh@cfbu.dk
  • Oplys venligst navn, stilling, organisation og antal deltagere i din mail.
  • Tilmeldingsfrist den 1. marts kl. 12:00.