CFBU deltager på Boligsocialnets Boligsociale Bazar mandag den 27. september kl. 10-11

Social bæredygtig byudvikling

Overalt i landet arbejdes der i disse år aktivt med byudvikling i udsatte almene boligområder. Formålet er mange steder at skabe attraktive, socialt blandede boligområder. Hvordan får man de bedste betingelser for, at der rent faktisk opstår socialt velfungerende boligområder, når byggestøvet har lagt sig?

CFBU på Boligsocial Bazar

Chefkonsulent Lasse Kjeldsen (CFBU) fortæller med afsæt i et igangværende phd-projekt om begrebet social bæredygtighed og hvad det betyder for byudvikling i udsatte boligområder. Og Boligsocial leder Katrine Winther (AKB Taastrupgaard) fortæller om erfaringerne med kobling mellem strategisk byudvikling og boligsocialt arbejde i forbindelse med udviklingsplanen for Taastrupgaard.    

Boligsocial Bazar Online

For fuldt program og tilmelding, se vensligst Boligsocialnets hjemmeside

Boligsocial Bazar Online