CFBU deltager på Boligsocialnets Boligsociale Bazar onsdag den 29. september kl. 11.15-12.15

Unges engagement i samfundet

I udsatte boligområder er der børn og unge, der oplever, at de ikke bliver hørt eller at de ikke hører til i det danske samfund. De bliver misforstået og overhørt og har samtidig et begrænset kendskab til deres demokratiske handlemuligheder i boligområdet såvel som i det danske samfund.

Deltag og hør

  • Seniorkonsulent ved CFBU Siff Monrad Langkilde fortæller, hvordan den boligsociale indsats kan arbejde med læring i medborgerskab. Bliv inspireret til hvordan man kan styrke børn og unge i at deltage i fællesskaber, tilegne sig indflydelse og skabe forandring for sig selv og andre - lokalt i boligområdet og i det danske samfund.
  • Louise Bro Jacobsen, Boligsocial helhedsplan Gellerup/Toveshøj, fortæller om deres tur til Ungdomsøen, hvor de var afsted på Changemaker Camps med en gruppe unge fra Gellerup. Hvad laver man på en camp? Hvad har det givet de unge og har det sat aftryk efter de er kommet hjem? 

BOLIGSOCIAL BAZAR ONLINE

For fuldt program og tilmelding, se vensligst Boligsocialnets hjemmeside

Boligsocial Bazar Online