Inspiration til arbejdet med børn, unge og demokratisk deltagelse

Hvorfor er det aktuelt at arbejde med udsatte børn og unges demokratiske deltagelse? Få svaret, når Center for Boligsocial Udvikling inviterer til en række Boligsociale Labs, som sætter demokrati, medborgerskab og inddragelse af børn og unge på dagsordenen.

På dette første Lab får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med at give børn og unge indflydelse og øge deres demokratiske handlekompetencer – og du får mulighed for at gå i dialog med en ungdomsklub, et boligselskab og en boligsocial helhedsplan, der hver især arbejder med børn og unges demokratiske deltagelse på forskellige måder.

Siff Langkilde og Rikke Mygind fra CFBU dykker ned i begreberne demokratisk deltagelse, medborgerskab og aktiv inddragelse af børn og unge – og sætter efterfølgende tre emner på dagsordenen:

Program

  • Hvordan kan man arbejde med børn og unges demokratiske deltagelse?
  • Hvorfor giver det mening at arbejde med demokrati og medborgerskab blandt udsatte børn og unge?
  • Hvilke muligheder giver tværgående samarbejder i arbejdet med demokrati og medborgerskab?  

Emnerne diskuteres med:

  • Olcay Senoglu, Demokratimedarbejder i Klub Kvisten og Klub Guldberg på Indre Nørrebro i København, der arbejder med at gøre demokratisk dannelse til en del af ungdomsklubbens DNA.  
  • Søren Lillevang, Ejendomsleder i AKB-Rødovre, har sammen med Konsulentvirksomheden Konradi arbejdet med Projekt Børnedemokrati og med hvordan driften i boligorganisationer kan arbejde med inddragelse af børn og unge i udvikling af boligområdet.
  • Mia Butler, Leder af den boligsociale helhedsplan i Silkeborg, der har gennemført to forløb af projektet Unge Stemmer, som bl.a. har fokus på at styrke børn og unges handlekompetencer og indflydelse på eget liv.  

Tid og sted

Onsdag d. 9. december kl. 13.00-15.15.

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Målgruppe

Kommunale børn- og ungekonsulenter, klubmedarbejdere/ledere, skolelærer, medarbejdere på helhedsplaner, NGOér og boligorganisationernes driftspersonale og deres ledere.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest mandag den 7. december 2020 til Anne-Sophie Samuelsen på asa@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.

Spørgsmål kan rettes til Siff Langkilde på sml@cfbu.dk