Boligsocialt lab: Hvad er de nye veje i boligsocialt arbejde?

CFBU sætter i en række online-arrangementer fokus på nye veje i det boligsociale arbejde. Færre boligsociale midler fra Landsbyggefonden, udviklingsplaner med store fysiske projekter i en række udsatte boligområder samt en ny politisk dagsorden gør, at man mange steder overvejer nye veje for det boligsociale arbejde.

Tirsdag den 4. maj inviterer vi til dette boligsociale laboratorium, hvor vi tager op i helikopteren og kigger på, hvilke nye veje, der er for boligsocialt arbejde. Vi stiller skarpt på spørgsmål som; Hvordan kommer de boligsociale udfordringer til at se ud i fremtiden? Hvilke aktører skal sidde for bordenden af det boligsociale bord? Hvordan skal det boligsociale arbejde organiseres og hvilke geografisk rum, skal det dække? Log ind, lyt og deltag i drøftelser, når beslutningstagere fra kommuner og boligorganisationer forholder sig til spørgsmålene og drøfter dem med hinanden.

Program

Program for dagen følger.

Tid og sted

Tirsdag den 4. maj (tidpunkt følger). 

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmed dig ved at skirve til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.