Boligsocialt lab: Finansiering og partnerskaber i boligsocialt arbejde

CFBU sætter i en række online-arrangementer fokus på nye veje i det boligsociale arbejde. Parallelsamfundsloven og Boligaftalen 2020 betyder færre boligsociale midler fra Landsbyggefonden. Det gør det særlig aktuelt at finde nye finansieringer og gøre andre aktører til drivkræfterne bag mere af det boligsociale arbejde.

Torsdag den 6. maj sætter vi fokus på, hvordan boligsocialt arbejde kan finansieres på andre måder. Der er et stort potentiale i at tænke i andre baner i finansieringen af det lokale boligsociale arbejde, uanset om det primært er finansieret i fællesskab mellem kommunen og boligorganisationen, eller om fonde eller private aktører tages med i finansieringen af indsatsen. På dagen ser vi nærmere på nogle af de muligheder der er for alternative finansieringsformer, og hører om erfaringer med disse i praksis.

Program

Program for dagen følger.

Tid og sted

Torsdag den 6. maj (tidpunkt følger). 

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmed dig ved at skirve til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.