Borgerinvolvering

I flere og flere udsatte boligområder er der fokus på at invitere borgere med om planlægningsbordet og skabe rammer for, at de kan deltage aktivt i lokalsamfundet. Det kan have mange formål. Involvering kan sikre, at lokale indsatser tager udgangspunkt i borgernes behov og oplevelser, ligesom det frivillige engagement kan styrke den enkelte borger og skabe stærke sociale fællesskaber.

Derfor inviterer CFBU til et boligsocialt lab, hvor vi udforsker konkrete greb og udbredte dilemmaer til at involvere borgere.

Foreløbigt program

9:30 Velkomst

9:45 Inspirationsoplæg om tilgange og faldgruber ifm. borgerinvolvering V. Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, med flere års erfaring inden for frivillighed og borgerinddragelse.

10.20 Praksiseksempel på at gennemføre en borgerdrevet byudviklingsplan i Boulevardkvarteret V. Hanna Esmarch Lund, projektleder i den boligsociale helhedsplan i Boulevardkvarteret, Varde

10.40 Interview med borgere fra Boulevardkvarteret om at være frivillig i boligområdet V. Majbritt og Helle

11.05 Praksiseksempel på at eksperimentere med nye deltagelsesformer i beboerdemokratiet i Lundtoftegade V. Søren-Emil Schütt, formand for afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade, København

11.25 Debat om dilemmaer ved borgerinvolvering. Hanna Esmarch Lund og Søren-Emil Schütt vil debattere, hvordan de forholder sig til dilemmaer, man ofte støder på, når man involverer borgere.

11.55 Tak for i dag

Målgruppe

Det boligsociale lab henvender sig til projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner og NGO'er, der arbejder med eller har interesse i at involvere borgere i udsatte boligområder.

Tid og sted

Torsdag den 10. december 2020 kl. 9:30 - 12:00

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt link til Zoom inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn, e-mail, arbejdsplads og arbejdskommune inden mandag d. 7. december 2020. I din mail må du også gerne skrive et dilemma, du har oplevet i dit arbejde med at involvere borgere.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sarah Lunar på slu@cfbu.dk

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP

Når du tilmelder dig vores arrangementer, registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge arrangementet og sende materiale til dig.