Center for Boligsocial Udvikling inviterer til en eftermiddag med vidensdeling og gode eksempler på, hvordan kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og socialøkonomiske virksomheder arbejder med at integrere klimamæssig og social bæredygtighed i udsatte boligområder.

Aktiv inddragelse af beboerne og opbygning af viden om bæredygtighed udgør en væsentlig del af løsningen for at indfri de politiske forventninger til grøn omstilling. Derfor inviterer CFBU til et boligsocialt lab, hvor fokus bliver at udbrede de gode erfaringer fra feltet med oplæg fra Michael Hedegaard fra Urbanplanen og antropologerne Quentin Gausset og Simon Lex, som vil præsentere deres forskning om grønne fællesskaber i Danmark.

Program

13.00-13.10: Velkomst og oplæg om inspirationskatalog v/ chefkonsulent Anne Maria Foldgas, CFBU

13.10-13.30: Fællesskaber og bæredygtighed v/ antropolog Simon Lex og antropolog Quentin Gausset.

13.35 - 13.50: Helhedsplanens rolle i koblingen af det sociale arbejde med grøn bæredygtighed i Urbanplanen v/ sekretariatsleder Michael Hedegaard.

Tid og sted

Torsdag den 19. november 2020
Kl. 13:00 - 14:00

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt link til Zoom inden arrangementet.

Målgruppe

Den boligsociale lab henvender sig til projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner og NGO'er, der arbejder med eller har interesse i at koble social og grøn bæredygtighed i udsatte boligområder.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere senest onsdag d. 17. november 2020.

Spørgsmål kan rettes til Anne Maria Foldgast amf@cfbu.dk

Invitation og program