Boligsocialt Lab: Børn og unges deltagelse og medborgerskab

Selvom alle børn og unge har ret til at deltage og engagere sig i hverdagens og samfundets fællesskaber, kan deres forudsætninger være vidt forskellige. Blandt børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder, er det ikke alle, der kender deres demokratiske rettigheder og pligter, og nogle oplever, at de står udenfor det demokratiske fællesskab, at de ikke hører til, og at de ikke kan gøre en forskel.

På dette Boligsociale Lab bliver du præsenteret for nye tilgange til at facilitere og fremme børn og unges deltagelse, og du får indblik i metoder til at arbejde med demokrati og medborgerskab blandt unge i udsatte positioner.     

Program

  • Rikke Engly Mygind og Siff Langkilde fra CFBU sætter rammen og giver et indblik i arbejdet med deltagelse og medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder.
  • Ungdomsforsker Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning fortæller om nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse og motivation.
  • Fatima Amchicho og Anders Asbjørn Høst fra Mellemfolkeligt Samvirke præsenterer en række virkningsfulde metoder til at arbejde med demokrati og medborgerskab blandt unge, som gør dem til aktive samarbejdspartnere fremfor en passiv målgruppe.

Undervejs vil der være sparring og refleksionsøvelser med andre deltagere og mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne om udfordringer og muligheder.

Målgruppe

Klubmedarbejdere/ledere, skolelærer, medarbejdere/ledere på boligsociale helhedsplaner, kommunale børn- og ungekonsulenter, NGOér og boligorganisationernes driftspersonale/ledere.

Tid og sted

Onsdag d. 3. februar 2021, kl. 09.30-12.00.

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link til Zoom dagen inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest mandag den 2. februar 2021 til Anne-Sophie Samuelsen på asa@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.

Spørgsmål kan rettes til Siff Langkilde på sml@cfbu.dk