Børn og unges medborgerskab

Metoder til at arbejde med ungeengagement, inddragelse og demokrati i udsatte boligområder.

Hvordan kan professionelle voksne styrke børn og unge i at organisere sig i fællesskaber, tilegne sig indflydelse og blive lokale aktører, der skaber forandring for sig selv og andre?

Kom med, når Mellemfolkeligt Samvirke og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) holder workshop om børn og unges aktive medborgerskab. På workshoppen sætter vi fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan styrke unges deltagelsesmuligheder, organisering og engagement i udsatte boligområder.

09. SEPTEMBER 2022 - HANDS-ON METODER, TEORETISKE OPLÆG OG CASES FRA PRAKSIS

På workshoppen vil du:

  • Få viden om, hvorfor det er givende at arbejde med børn og unges medborgerskab
  • Blive klogere på, hvordan du kan arbejde med medborgerskab i praksis
  • Afprøve metoder til at styrke børn og unges medborgerskab

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i helhedsplaner, klubber, boligorganisationer, kommunale institutioner, NGO’er og andre, der arbejder med børn og unge i udsatte boligområder. Det er en fordel, men ikke et krav at komme flere deltagere sammen – også gerne på tværs af organisationer. 

TID OG STED

D. 09. SEPTEMBER 2022 fra kl. 10.00 - 15.00.

Medborgerhuset i Korskærparken, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår ved at skrive til Siff Monrad Langkilde på sml@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation - senest d. 1/9 kl. 12. Der er plads til et begrænset antal deltagere. 

Hvis du har spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Siff Monrad Langkilde på sml@cfbu.dk / 50894511