Børn og unges medborgerskab

Metoder til at arbejde med ungeengagement, inddragelse og demokrati i udsatte boligområder.

Hvordan kan professionelle voksne styrke børn og unge i at organisere sig i fællesskaber, tilegne sig indflydelse og blive lokale aktører, der skaber forandring for sig selv og andre?

Kom med, når Mellemfolkeligt Samvirke og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) holder workshop om børn og unges aktive medborgerskab. På workshoppen sætter vi fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan styrke unges deltagelsesmuligheder, organisering og engagement i udsatte boligområder.

Program

Workshoppen forløber over to dage:

Dag 1: D. 28. APRIL 2022 - fysisk fremmøde:
Hands-on metoder, teoretiske oplæg og cases fra praksis
  • Børn og unges medborgerskab i teori og praksis
  • Involvering og organisering af børn og unge i nye og anderledes fællesskaber
  • Opbygning af børn og unges demokratiske selvtillid
  • Samarbejde med andre aktører
Dag 2: D. 19. MAJ 2022 - online:
Opsamling, fælles sparring, refleksion og feedback.
  • Hvordan er det gået siden sidst?
  • Hvad virkede/virkede ikke?

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i helhedsplaner, klubber, boligorganisationer, kommunale institutioner, NGO’er og andre, der arbejder med børn og unge i udsatte boligområder. Det er en fordel, men ikke et krav at komme flere deltagere sammen – også gerne på tværs af organisationer. 

TID OG STED

Dag 1: D. 28. APRIL 2022 fra kl. 10-15. Sted: Fredericia, Aktivitetshuset i Sønderparken, Søndermarksvej 74 B.

Dag 2: D. 19. MAJ 2022 fra kl. 09.00-12. Online via Zoom.

TILMELDING

Workshoppen er fuldt booket på nuværende tidspunkt, men det er muligt at blive skrevet på venteliste.

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår ved at skrive til studentermedhjælper Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation - senest d. 18/4 kl. 12. Der er plads til et begrænset antal deltagere. 

Hvis du har spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Siff Monrad Langkilde på sml@cfbu.dk / 50894511 eller projektkoordinator Anders Høst på anh@ms.dk.