Børn og unges medborgerskab

Hvordan kan udsatte børn og unge styrke deres medborgerskab og skabe nye muligheder for sig selv?

Mellemfolkelig Samvirke og Center for Boligsocial Udvikling tilbyder et to dages forløb, om hvordan professionelle voksne kan understøtte børn og unges demokratisk organisering og facilitere deres aktive deltagelse i hverdagslivets og samfundets fællesskaber.

På forløbet får du input til at arbejde med, og samarbejde om, børn og unges medborgerskab og demokratiske dannelse.

 

Program

Workshoppen består af to dele:

Den 9. november: heldagsworkshop midt i Danmark

  • En lærende dag med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, case inspiration, øvelser, refleksion og gruppearbejde.

Den 15. december: Halvdags onlinesession

  • Sparring, refleksion og feedback.  

MÅLGRUPPE

Boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder, klubmedarbejdere, medarbejdere i NGOér, lærer og andre der arbejder med børn og unge fra udsatte boligområder. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis man kommer flere deltagere sammen fra samme boligområde – gerne på tværs af organisationer. (Så invitér dine samarbejdspartnere med). 

TID OG STED

Tid og sted for workshop følger.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår ved at skrive til Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk med navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation.