Samskabelse og nye former for civil deltagelse i udsatte boligområder

CBS, Center for Civilsamfundsstudier og Center for Boligsocial Udvikling inviterer til konference d 3. september 2020 om samskabelse og nye former for civil deltagelse i udsatte boligområder.

Konferencen tager pulsen på dansk og international forskning omkring nye former for engagement i civilsamfundet og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med civil deltagelse og hybride organiseringer.

Konferencen sætter fokus på, hvordan professionelle aktører i udsatte boligområder kan bygge på beboernes engagement og involvere dem i en strategisk udvikling af områderne – herunder:

  • Hvad er potentialet i det uformelle civilsamfund?
  • Hvordan kan nye former for deltagelse rummes og på bedste vis spille sammen med boligsociale indsatser og langsigtet byplanlægning?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der ved samskabelse gennem hybride civilsamfundsprojekter?
  • Hvad er betingelserne for, at fællesskaber og samskabelsesprocesser åbner op for nye dialoger, fælles forståelser og lokal sammenhængskraft?

Målgruppe

Dagen retter sig mod professionelle inden for det boligsociale felt – fx boligsociale konsulenter, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og rådgivere – såvel som forskningsinstitutioner og civilsamfundsaktører.

Tid og sted

Konferencen finder sted torsdag d. 3. september 2020 på CBS. Information om lokaler kommer snarest.

Tilmelding

Deltagelse koster 1.200 kroner. I tilfælde af, at vi ikke vurderer det ansvarligt at gennemføre arrangementet fysisk pga. COVID-19, afholdes konferencen i stedet online. Prisen reduceres i det tilfælde til 200 DKK (moms inkl.) og resten af betalingen bliver automatisk refunderet.

Hent foreløbigt program Tilmelding på CBS hjemmeside